FAQ

Na najczęściej zadawane pytania o NanoKnife odpowiada dr n. med. Ryszard Wierzbicki

NanoKnife (IRE – nieodwracalna elektroporacja), to nowoczesne urządzenie, które metodą małoinwazyjną niszczy komórki nowotworowe za pomocą prądu o wysokim napięciu. Daje największe szanse na leczenie przypadków chorób trzustki, które nie mogą być operowane w tradycyjny sposób.

Zabieg polega na wprowadzeniu w obręb guza nowotworowego elektrod, które w mikrosekundowych odstępach czasu emitują impulsy elektryczne, precyzyjnie nakierowane na komórki rakowe, o bardzo wysokim napięciu (do 3000 V). Prowadzi to do zniszczenia błon komórek rakowych, przy czym sąsiadujące z nimi komórki i tkanki innych narządów są całkowicie bezpieczne.

Dowiedz się więcej o metodzie NanoKnife

NanoKnife IRE nie opiera się na efektach termicznych, co oznacza, że jest wolny od ryzyka ucieczki ciepła. Nie powoduje również trwałego uszkodzenia naczyń krwionośnych, przewodów nerwowych i innych krytycznych struktur.

NanoKnife umożliwia rozszerzenie terapii ablacyjnej ognisk patologicznych na bezpośrednie sąsiedztwo ważnych struktur, stanowiąc obiecującą opcję terapeutyczną dla obszarów trudnych do leczenia. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas byli dyskwalifikowani z leczenia operacyjnego, jak i z ablacji z powodu lokalizacji zmian.

NanoKnife IRE stosuje się najczęściej w bardzo trudnych nowotworach (np. trzustki, prostaty, wątroby, nerek) i wznów nowotworów w obrębie węzłów chłonnych oraz miejscowych po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego, raka żołądka czy raka dróg żółciowych.

Można również operować przerzuty z innych nowotworów: z układu pokarmowego, z układu rodnego, które są zlokalizowane w pobliżu dużych naczyń, aorty, żyły głównej dolnej i innych miejscach niedostępnych normalną techniką.

Jest stosowana u osób z miejscowo zaawansowanym rakiem bez przerzutów, u których chirurgiczna interwencja nie jest możliwa z powodu nowotworu zlokalizowanego w pobliżu dużych naczyń krwionośnych. Podczas zabiegu z użyciem procedury NanoKnife naczynia krwionośne i nerwy pacjenta nie ulegają żadnemu uszkodzeniu.

Dla wielu pacjentów z nowotworem trzustki ta metoda jest szansą na walkę z chorobą. NanoKnife daje szansę na zmniejszenie guza nowotworowego do rozmiarów umożliwiających niekiedy przeprowadzenie operacji chirurgicznej.

Metoda NanoKnife ma zastosowanie w połączeniu z klasycznymi procedurami chirurgicznymi i również z użyciem jednoczasowo termoablacji mikrofalowej.

Dowiedz się więcej

Kwalifikacja do zabiegu NanoKnife odbywa się podczas spotkania w ośrodku medycznym Żagiel Med na podstawie bezpośredniego badania pacjenta, zebrania wywiadu i niezbędnej dokumentacji medycznej takiej jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, USG jamy brzusznej oraz badania krwi: morfologii, badań enzymatycznych, badań markerów krwi, grupy krwi itd.

Lekarz może zlecić także dodatkowe badania diagnostyczne lub konsultacje.

Więcej przeczytasz: Co zabrać ze sobą do szpitala (w tym wyniki badań)

Dowiedz się więcej

Metodę NanoKnife można zastosować wtedy, gdy u pacjenta nie da się przeprowadzić klasycznej operacji, gdyż guz nacieka na naczynia duże, aortę, żyłę główną dolną, inne żyły albo znajduje się w wątrobie przy podziale dużych naczyń i jest nieresekcyjny.

W tych przypadkach technika NanoKnife bywa zlecana dla pacjenta, dlatego że nie usuwamy guza, a możemy go zniszczyć w miejscu, nie uszkadzając naczyń obok przebiegających. Tutaj jest właśnie duża wyższość NanoKnife nad tradycyjną chirurgią.

Pacjenci do zabiegu NanoKnife są przygotowywani tak samo, jak do każdej innej operacji. Kwalifikacja do zabiegu odbywa się na podstawie badania bezpośredniego pacjenta, na zebraniu wywiadu i dokumentacji. Następnie wykonywane są specjalistyczne badania ukierunkowane do tej operacji w postaci badań obrazowych, czyli tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG jamy brzusznej oraz badań biochemicznych z krwi: morfologii, badań enzymatycznych, badań markerów krwi, jak również grupy krwi.

W zależności od stanu zdrowia i chorób dodatkowych pacjenci mają zrobione EKG, ewentualnie spirometrię pojemności oddechowej płuc lub skierowani są na konsultacje u specjalisty, u którego się leczą.

Dowiedz się więcej o lekarzu operującym