Nasze wartości

SZACUNEK

Szanujemy prawo każdego pacjenta do dyskrecji, intymności i jego godności oso­bistej. Nawet w trudnych chwilach choro­by i leczenia pomagamy mu budować zdrowe poczucie jego wartości.

PROFESJONALIZM

Pacjenci są otoczeni opieką doświadczo­nych lekarzy wywodzących się z reno­mowanych klinik i szpitali, mających wielo­letnią praktykę zawodową i cieszących się uznaniem pacjentów.

NOWOCZESNOŚĆ

Dokładamy starań, by diagnozy i leczenie miały wysoką jakość dzięki wykorzysta­niu nowoczesnego sprzętu diagnostyczne­go oraz aparatury medycznej

KOMFORT

Gwarantujemy komfortowe warunki pobytu. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny system przywoławczy oraz w bezprzewodową łączność internetową Wi-Fi.

INFORMACJA

Zapewniamy naszym pacjentom dostęp do pełnej informacji. Mówimy otwarcie i zrozumiale o wszystkich aspektach choroby i leczenia. Każdemu pomagamy zrozumieć własną sytuację i podjąć właściwą decyzję.

ŻYCZLIWOŚĆ

Dbamy o rodzinną i ciepłą atmosferę. Uważamy, że każda osoba odwiedzająca placówkę medyczną ma prawo do zwykłej ludzkiej życzliwości. Wierzymy, że uśmiech i pozytywne relacje silnie wspierają proces leczenia.