opinie pacjentów

Serdeczne podziękowania kieruję do Personelu...
16.02.2016 / Wdzięczna córka Maria z Rzeszowa

Szpitala za życzliwą i serdeczną opiekę nad moją mamą, która przeszła u Państwa operację haluksów.\n\nMama przebywała na Państwa oddziale w komfortowych warunkach, otoczona przez kompetentne…