Program profilaktyki chorób odtytoniowych w Żagiel Med

1 marca 2024

Ministerstwo Zdrowia alarmuje: z powodu chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), każdego roku w Polsce przedwcześnie umiera ponad 60 tysięcy osób. To 14 razy więcej niż liczba ofiar wypadków drogowych.

Program profilaktyki chorób odtytoniowychW odpowiedzi na te niepokojące dane powstał Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP), który w ramach NFZ realizuje m.in. przychodnia Żagiel Med przy ul. Onyksowej 2 w Lublinie.

Program ma na celu podniesienie świadomości poprzez edukację zdrowotną oraz zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu palenia tytoniu, a także objęcie pacjenta wczesną diagnostyką i opieką specjalistyczną.

Kto może się zgłosić?

Program skierowany jest do osób dorosłych (szczególnie między 40 a 65 rokiem życia), które regularnie palą papierosy lub inne wyroby tytoniowe i w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały w ramach programu profilaktyki POChP wykonanych badań spirometrycznych oraz nie zdiagnozowano u nich wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Na czym polega pomoc w ramach programu?

Na pierwszej wizycie lekarz przedstawia założenia programu i przeprowadza wywiad na temat palenia tytoniu i zdrowia pacjenta.

W kolejnym etapie lekarz może skierować na badania diagnostyczne: przedmiotowe (pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi), fizykalne oraz jeżeli pacjent jest palaczem w wieku 40-65 lat i zostanie zakwalifikowany do świadczeń w zakresie profilaktyki POChP to dodatkowo wykonane zostanie badanie spirometryczne (mierzenie pojemność płuc i szybkość wydechu).

W zależności od wyników badań lekarz albo poinformuje pacjenta o skutkach palenia tytoniu albo, jeżeli pacjent zdecyduje się rzucić palenie, skieruje go do placówki, w której będzie mógł wziąć udział w terapii grupowej. Lekarz może również skierować pacjenta na dalszą diagnostykę, już poza programem.

Jak się zgłosić?

Palisz tytoń i chcesz skontrolować swoje zdrowie? Skontaktuj się z rejestracją Żagiel Med: 81 44 10 888.

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

 

Zobacz archiwum aktualności