Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Użytkowników Fanpage CRH Żagiel Med
i wtyczki Facebook na stronie https://zagielmed.pl/

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: RODO) jest CRH Żagiel Med Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-362) przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 21, KRS: 0000315316, NIP: 712-31-43-522, Regon: 060411587 (dalej jako: Żagiel Med).

  Żagiel Med wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zagielmed.pl.

 1. W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, sygnatura C-210/16) Żagiel Med informuje, że współadministratorem danych osobowych Użytkowników jest również Facebook Ireland Ltd (dalej jako: Facebook).

  Z treścią wyroku można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-210/16.

  Dodatkowo, w związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, sygnatura C-40/17) Żagiel Med informuje, że współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook zamieszczonej na stronie https://zagielmed.pl/ jest Facebook.

  Z treścią wyroku można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17.

  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.


JAK ŻAGIEL MED PRZETWARZA DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe ujawniane przez Użytkownika w ramach Fanpage CRH Żagiel Med oraz poprzez korzystanie z wtyczki Facebook na stronie https://zagielmed.pl/ będą przetwarzane przez Żagiel Med w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Żagiel Med w postaci wymiany informacji, w tym w zakresie innowacyjnych metod leczenia, oraz zapewnienia komunikacji z pacjentami, klientami oraz potencjalnymi pacjentami i klientami Żagiel Med, zarówno będącymi użytkownikami portalu społecznościowego Facebook lub usługobiorcami innych produktów Facebook, jak i niebędącymi usługobiorcami produktów Facebook. Żagiel Med może również wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe pochodzące z Fanpage oraz z wtyczki Facebook na stronie https://zagielmed.pl/, w celu budowania strategii marketingowych oraz prowadzenia analiz dotyczących sposobu korzystania z Użytkowników z Fanpage.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Fanpage CRH Żagiel Med jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Użytkownika do Żagiel Med lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Użytkownik może usunąć swoje dane samodzielnie lub pozostać anonimowy poprzez odpowiednie ustawienia prywatności swojej przeglądarki internetowej (nieakceptowanie plików cookies przez przeglądarkę lub usunięcie istniejących plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz w rozdziale III Polityki Prywatności serwisu ŻagielMed.pl, do której link znajduje się na końcu tej klauzuli).

 1. Żagiel Med w ramach prowadzenia Fanpage CRH Żagiel Med częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, częściowo zaś z profili Użytkowników w portalu społecznościowym Facebook.

  W zakresie, w jakim Żagiel Med pozyskuje dane bezpośrednio od Użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla Użytkownika (choć brak akceptacji plików cookies lub ich usunięcie może powodować problemy z funkcjonowaniem strony internetowej Żagiel Med). Użytkownik może korzystać z Fanpage oraz strony internetowej Żagiel Med nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy Użytkownik tylko przegląda Fanpage lub stronę internetową Żagiel Med, nie podejmując interakcji z nimi np. za pomocą przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj” na Facebooku lub za pomocą wtyczki Facebook na stronie https://zagielmed.pl/).

  W zakresie, w jakim Żagiel Med pozyskuje dane Użytkowników z profili w portalu społecznościowym Facebook Użytkowników, ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone przez Użytkownika w jego profilu w portalu Facebook, oznaczone jako „Publiczne” lub te, które Użytkownik wyraźnie udostępni za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że Żagiel Med będzie miał możliwość zapoznania się z nimi. Dane te Żagiel Med będzie uzyskiwał od Facebook w oparciu o zgodę Użytkownika (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie Użytkownika, tj. użycie przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj”) lub w trybie pozyskiwania danych w sposób oczywiście upublicznionych. Żagiel Med może również uzyskiwać dane o Użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook.

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Żagiel Med mogą być dostawcy usług wspierających Żagiel Med w obszarze marketingowym, zaopatrujący Żagiel Med w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych), dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Żagiel Med (w tym: kancelarie prawne).

  Dane gromadzone przez Żagiel Med za pomocą Fanpage oraz pochodzące z wtyczki Facebook na stronie https://zagielmed.pl/ będzie przetwarzał również Facebook jako współadministrator danych, w celach i w sposób określony w polityce prywatności Facebook.

  Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez Użytkowników Fanpage jako publiczne będą dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że Żagiel Med nie ma wpływu na treści publikowane przez Użytkowników na portalu społecznościowym Facebook (możemy je wyłącznie usunąć, jednak tylko w określonych Regulaminem Fanpage CRH Żagiel Med okolicznościach) prosimy o rozsądne udostępnianie treści na Fanpage.

 1. Żagiel Med informuje również, że w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego Facebook może dochodzić do profilowania Użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach Użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez Facebook umożliwiają zestawianie danych osobowych Użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które Żagiel Med może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych Użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


TWOJE PRAWA

 1. Użytkownik Fanpage oraz osoba, która korzysta z wtyczki Facebook na stronie https://zagielmed.pl/ ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Użytkownikom oraz osobom korzystającym z wtyczki Facebook na stronie https://zagielmed.pl/ przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Żagiel Med narusza przepisy RODO.

 3. Jednocześnie Żagiel Med informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę Użytkownika, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu https://zagielmed.pl/ dostępne w Polityce Prywatności serwisu ŻagielMed.pl: https://zagielmed.pl/nota-prawna-polityka-prywatnosci-serwisu/.