NOTA PRAWNA / POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU zagielmed.pl

z dnia 2018-05-14

I. Informacje ogólne

 1. Korzystanie z serwisu może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Nazwa.pl, funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl.
 3. Właścicielem i operatorem tego serwisu internetowego oraz Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest CRH ŻAGIEL MED Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Tetmajera 21, NIP: 712-318-32-37; REGON: 060525977; KRS: 0000337518.
 4. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.
 5. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zagielmed.pl

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników za pomocą następujących funkcji:
  • utworzenie i obsługa konta użytkownika, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Formularz rejestracyjny wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adresu e-mail. Fakultatywnie istnieje również możliwość podania dodatkowych danych;
  • zgłoszenie aplikacji do pracy za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego. Formularz wymaga podania następujących danych: stopień naukowy, imię, nazwisko, rok urodzenia, wykształcenie, zawód, numer telefonu, miejscowość i kod pocztowego, adres e-mail. Fakultatywnie istnieje również możliwość podania dodatkowych danych oraz przesłania dokumentu CV;
  • subskrypcji Newslettera. Formularz subskrypcji wymaga podania następujących danych: adres e-mail.
  • zamieszczenie opinii dotyczącej usług świadczonych przez CRH Żagiel Med za pomocą formularza kontaktowego. Formularz wymaga podania następujących danych: adres e-mail.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu podczas korzystania z jego funkcjonalności jest:
  • w przypadku utworzenia i obsługi konta użytkownika w serwisie – art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) RODO;
  • w przypadku skorzystania z możliwości złożenia aplikacji do pracy – art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108, 4, 138, 305, 357) oraz art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.
  • w przypadku marketingu produktów własnych w postaci usługi Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.
  • w przypadku zamieszczania opinii – art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu lub skutecznego zgłoszenia aplikacji do pracy za pomocą formularza rekrutacyjnego.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez serwis będą przetwarzane
  • w przypadku usługi prowadzenia konta użytkownika oraz usługi newsletter – przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia
  • lub
  • w przypadku rekrutacji do pracy – do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  • Po tym okresie dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług lub procesu rekrutacji do pracy oraz przez czas i w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
 5. Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 6. Użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do 25 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów poza CRH ŻAGIEL MED Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Tetmajera 21, NIP: 7123143522; REGON: 060411587; KRS: 0000315316. Dane osobowe użytkowników nie będą również przekazywane do państwa trzeciego.

III. Polityka „cookies”

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
  • cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych” (session cookies), związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
  • cookies „trwałych” (persistent cookies), zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;
  • cookies podmiotów zewnętrznych (third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.
 4. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
  • niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
  • funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
  • wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji i o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
  • reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych;
  • analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych
 5. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 10. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 11. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu, w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki:
 12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 13. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
 14. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

IV. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Regulacje dotyczące treści serwisu

 1. Zawartość Serwisu podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Materiały znajdujące się w niniejszym Serwisie nie mogą być powielane, publicznie udostępniane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Spółki. Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia źródła informacji i praw autorskich.
 2. Wszelkie prawa do znaków towarowych i handlowych wykorzystanych w Serwisie przysługują właściwym, uprawnionym podmiotom.
 3. Wszelkie informacje dotyczące zdrowia, prezentowane w niniejszym Serwisie, są publikowane wyłącznie w celach edukacyjnych i informacyjnych, i w żadnym wypadku nie mogą zastępować konsultacji medycznych czy leczenia jakichkolwiek chorób.
 4. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w informacjach i za ewentualne, powstałe w związku z tym szkody. Serwis umożliwia komunikację z odrębnymi witrynami internetowymi stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych witrynach.
 5. Spółka zastrzega, że wszelkie zamieszczone w Serwisie informacje w żadnym razie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób postrzegane.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego.
 2. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 4. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 5. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.