Informacja dla pacjenta przed zabiegiem

Co Pacjent powinien zabrać do szpitala?

1. Dokumenty/wyniki badań

 • Skierowanie do szpitala wydane przez lekarza wykonującego zabieg.
 • Dokumenty dotyczące konsultacji specjalistycznych – w przypadku przewlekłych schorzeń (np. kardiologiczne, neurologiczne, endokrynologiczne, pulmonologiczne).
 • Karty informacyjne z przebytych hospitalizacji i zabiegów operacyjnych.
 • Numer PESEL oraz NIP zakładu pracy (niezbędne do wystawienia zwolnienia).
 • Oznaczenie grupy krwi (wiarygodny wynik badania grupy krwi pacjenta*)jego brak uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu.
 • Morfologia
 • Elektrolity: K
 • PT, INR, APTT (układ krzepnięcia)
 • TSH
 • Glikemia (w przypadku cukrzycy)
 • EKG – powyżej 40 r.ż. lub w przypadku problemów kardiologicznych.
 • RTG (klatki piersiowej) w przypadku problemów pulmonologicznych i kardiologicznych.
 • Wynik badania słuchu (tympanometria ew. audiometria) – do zabiegów laryngologicznych.
 • Test ciążowy – u kobiet w wieku rozrodczym, bądź oświadczenie wykluczające ciążę.
 • Poziom przeciwciał anty – HBs i anty – HCV lub oświadczenie o zgodzie na zabieg operacyjny.
 • Inne wyniki badań dodatkowych – na zlecenie lekarza.

2. Rzeczy osobiste

 • Odzież
 • Obuwie na zmianę

3. Leki

 • W przypadku jeżeli pacjent przyjmuje leki na choroby przewlekłe.

 

Warunkiem wpisania Pacjenta do planu zabiegów operacyjnych jest wpłata zaliczki w wysokości 50% ceny zabiegu operacyjnego najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zabiegu. Wpłaty zaliczki można dokonać:

 • gotówką lub kartą w rejestracji  
 • przelewem na konto bankowe Szpitala, w ALIOR Bank numer:41 2490 0005 0000 4530 8412 4243

 

Ważne zalecenia

 • Pacjent przed zabiegiem planowym powinien pojawić się w szpitalu na czczo, to znaczy powstrzymać się od jedzenia minimum 6 godzin i picia minimum 4 godziny przed zabiegiem.
 • Zalecane jest wykonanie (min. 2 dawek) szczepień przeciw WZW t. B (nie dotyczy dzieci, które przeszły szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień).
 • Badania należy wykonać ok. 14 dni przed terminem zabiegu.

Wszystkie ww. badania można wykonać w naszych placówkach w dogodnym terminie.*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – wiarygodny wynik to wyłącznie wynik grupy krwi oparty na dwóch oznaczeniach wykonanych z dwóch próbek krwi pobranych od tego samego pacjenta w różnym czasie:

 • wpisany w karcie identyfikacyjnej grupy krwi, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia (karta jest ważna tylko łącznie z dokumentem tożsamości)
 • wpisany w legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych
 • pochodzący z  pracowni immunologii transfuzjologicznej zawierający wpisy o  dwóch oznaczeniach wykonanych w różnym czasie.

KONTAKT:

Szpital Tetmajera – Planowa Izba Przyjęć 
tel. 782 550 203