Usunięcie kamienia lub ciała obcego (operacyjnie)

Informacje ogólne

Kamica pęcherza moczowego jest schorzeniem polegającym na powstaniu kamienia w pęcherzu moczowym. Wielkość złogów może się wahać od kilku milimetrów aż do całkowicie wypełniających pęcherz moczowy. Przyczyny powstania kamicy pęcherza moczowego to najczęściej przeszkoda podpęcherzowa spowodowana łagodnym rozrostem stercza szczególnie z towarzyszącymi infekcjami. Objawy najczęściej spotykane to ból podbrzusza, częstomocz, parcia naglące, krwiomocz, zatrzymanie moczu.

Wskazania do zabiegu

Celem leczenia zabiegowego powinno być usunięcie złogu jak również przyczyny jego powstania czyli najczęściej przeszkody podpęcherzowej. Leczenie zabiegowe może przebiegać jedno lub dwuetapowo.
W zależności od wielkości kamienia może być on usunięty drogą przezcewkową lub klasycznie poprzez nacięcie pęcherza moczowego. Ten drugi dostęp jest stosowany przy kamieniach większych od 3cm.
Opis zabiegu

Cystolithotomia jest operacją polegającą na otwarciu pęcherza moczowego i usunięciu złogu. Zabieg wykonywany jest w warunkach sali operacyjnej. Pacjent układany jest na plecach w znieczuleniu regionalnym. Urolog nacina skórę powyżej spojenia łonowego, a następnie pęcherz moczowy i usuwa kamień. Po zabiegu pozostaje dren założony w okolicę przedpęcherzową oraz cystostomia dodatkowe odprowadzenie moczu z pęcherza. Gojenie rany pooperacyjnej trwa od kilku do kilkunastu dni.

Jak się przygotować?

Należy zgłosić się do szpitala na czczo z badaniami zleconymi przez anestezjologa w czasie konsultacji niezbędnymi do wykonania znieczulenia

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Urolog dokonuje rozpoznanie na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego badaniem rozstrzygającym jest ultrasonografia jamy brzusznej czasami konieczne jest wykonanie zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej i ewentualnej cystoskopii.

Przewidywany czas hospitalizacji

Od-5-7 dni w zależności od zakresu zabiegu. Pacjent jest wypisywany do domu po usunięciu cewnika i samodzielnym oddaniu moczu.

Zalecenia po zabiegu

Ze względu na przecięcie powłok oraz pęcherza okres rekonwalescencji jest dużo dłuższy niż po leczeniu endoskopowym. Z reguły po 7 dniach zdejmuje się szwy skórne początkowo konieczna jest zmiana opatrunków i oszczędzający tryb życia przez okres ok. 3 miesięcy. Pierwsze dni po wypisaniu do domu ze względu na gojenie się rany najczęściej wymagają pozostawania w domu.

Opracowanie: dr n. med. Robert Klijer