Usunięcie kamienia lub ciała obcego (operacyjnie)

Kamica pęcherza moczowego jest schorzeniem polegającym na powstaniu kamienia w pęcherzu moczowym. Wielkość złogów może się wahać od kilku milimetrów aż do całkowicie wypełniających pęcherz moczowy.

Przyczyny powstania kamicy pęcherza moczowego to najczęściej przeszkoda podpęcherzowa spowodowana łagodnym rozrostem stercza, szczególnie z towarzyszącymi infekcjami.

Objawy najczęściej spotykane to: ból podbrzusza, częstomocz, parcia naglące, krwiomocz, zatrzymanie moczu.

Wskazania do zabiegu

Celem leczenia zabiegowego powinno być usunięcie złogu, jak również przyczyny jego powstania, czyli najczęściej przeszkody podpęcherzowej. Leczenie zabiegowe może przebiegać jedno lub dwuetapowo.

W zależności od wielkości kamienia może być on usunięty drogą przezcewkową lub klasycznie poprzez nacięcie pęcherza moczowego. Ten drugi dostęp jest stosowany przy kamieniach większych od 3 cm.

Opis zabiegu

Cystolithotomia jest operacją polegającą na otwarciu pęcherza moczowego i usunięciu złogu. Zabieg wykonywany jest w warunkach sali operacyjnej.

Pacjent układany jest na plecach w znieczuleniu regionalnym. Urolog nacina skórę powyżej spojenia łonowego, a następnie pęcherz moczowy i usuwa kamień.

Po zabiegu pozostaje dren założony w okolicę przedpęcherzową oraz dodatkowe odprowadzenie moczu z pęcherza. Gojenie rany pooperacyjnej trwa od kilku do kilkunastu dni.

Jak się przygotować?

Należy zgłosić się do szpitala na czczo z badaniami niezbędnymi do wykonania znieczulenia, zleconymi przez anestezjologa w czasie konsultacji.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Urolog dokonuje rozpoznanie na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego.

Badaniem rozstrzygającym jest ultrasonografia jamy brzusznej, czasami konieczne jest wykonanie zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej i ewentualnej cystoskopii.

Przewidywany czas hospitalizacji

Hospitalizacja trwa zwykle od 5 do 7 dni – w zależności od zakresu zabiegu.

Pacjent jest wypisywany do domu po usunięciu cewnika i samodzielnym oddaniu moczu.

Zalecenia po zabiegu

Z reguły po 7 dniach zdejmuje się szwy skórne. Początkowo konieczna jest zmiana opatrunków i oszczędzający tryb życia przez okres ok. 3 miesięcy.

Pierwsze dni po wypisaniu do domu, ze względu na gojenie się rany, najczęściej wymagają pozostawania w domu.

 


Redakcja merytoryczna: dr n. med. Robert Klijer