Cystostomia

Cystostomia, czyli przetoka pęcherzowo-skórna, jest sposobem odprowadzenia moczu u pacjentów z zatrzymaniem moczu lub gdy istnieje konieczność odprowadzenia moczu inną drogą niż przez cewkę moczową.

Opis zabiegu

Pacjent jest ułożony na plecach. Po odkażeniu pola operacyjnego, nad spojeniem łonowym wykonuje się znieczulenie nasiękowe. Następnie nacina się skórę powyżej 3-4cm od spojenia łonowego i przez nacięcie do pęcherza moczowego wprowadza się trokar wraz z cewnikiem.

Trokar usuwa się, natomiast cewnik zostaje przymocowywany do skóry. Mocz z cewnika spływa do worka.

Wskazania do zabiegu

Zatrzymanie moczu lub konieczność odprowadzenia moczu drogą inną niż przez cewkę moczową, np. po zabiegach operacyjnych na prąciu.

Jak się przygotować?

Z reguły cystostomię zakładana jest w przypadkach nagłych, zabieg jest wtedy wykonywany w znieczuleniu nasiękowym i nie wymaga specjalnego przygotowania.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Przed zabiegiem urolog wykonuje badanie USG sprawdzając stopień wypełnienia pęcherza moczowego.

Zabieg może być wykonany tylko przy dobrze wypełnionym pęcherzu moczowym.

Przewidywany czas hospitalizacji

Zarówno założenie, jak również wymiana cystostomii, nie wymaga hospitalizacji.

Zalecenia po zabiegu

Założona cystostomia wymaga pielęgnacji skóry w miejscu założenia (przemywania środkami odkażającymi) oraz wymiany worków na mocz.

 


Redakcja merytoryczna: dr n. med. Robert Klijer