Konizacja

Konizacja szyjki macicy – wskazania do zabiegu

  • Nieprawidłowe zmiany na tarczy części pochwowej szyjki macicy.

Opis zabiegu

Zabieg diagnostyczno-terapeutyczny wykonuje się najczęściej w znieczuleniu ogólnym za pomocą pętli elektrochirurgicznej. Wycina się stożek podstawę, którego stanowi fragment tarczy części pochwowej, a wierzchołek stożka znajduje się w kanale szyjki macicy. Inną metodą jest wycięcie stożka za pomocą noża chirurgicznego.

Zabieg trwa od kilku do kilkudziesięciu minut. Czasami rana szyjki macicy wymaga założenia szwów rozpuszczalnych.

Po wycięciu stożka należy wykonać łyżeczkowanie kanału szyjki macicy celem oceny jakości komórek pozostających w kanale szyjki.

Uzyskany materiał wysyłany jest do badania histopatologicznego. Po kilkudziesięciominutowej obserwacji pacjentka może być wypisana ze szpitala.

Jak się przygotować?

Ważne, aby przed zabiegiem wyleczyć ewentualny stan zapalny pochwy oraz żeby u pacjentek miesiączkujących zabieg wykonany był w pierwszej fazie cyklu, zaraz po zakończeniu krwawienia.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Konizację szyjki macicy wykonuje się na podstawie wyniku badania cytologicznego, badania kolposkopowego, ewentualnie wyniku badania histologicznego pobranych wcześniej wycinków z szyjki macicy.

U osób cierpiących na inne dolegliwości, wskazana wcześniejsza konsultacja i określenie ewentualnych badań dodatkowych.

Przewidywany czas hospitalizacji

Zabieg wykonywany w trybie chirurgii jednego dnia, trwający do kilkudziesięciu minut.

Po kilkugodzinnej obserwacji pacjentka może być wypisana ze szpitala.

Zalecenia po zabiegu – rekonwalescencja

Po zabiegu mogą utrzymywać się trwające do 2-3 tygodnie wodniste upławy lub plamienie z pochwy. Około dziesiątego dnia po zabiegu może wystąpić niewielkie krwawienie związane z gojeniem rany szyjki macicy.

Obowiązują ogólne zasady higieny.

Po badaniu kontrolnym po upływie miesiąca możliwe podjęcie współżycia seksualnego.

 


Redakcja merytoryczna: dr n. med. Tomasz Radomański