Wyłyżeczkowanie macicy

Wskazania do zabiegu

  • nieprawidłowe krwawienie z macicy
  • poronienie

Opis zabiegu

W przypadku nieprawidłowego krwawienia z macicy jest to postępowanie terapeutyczno-diagnostyczne. Terapeutyczne – ponieważ łyżeczkowanie macicy najczęściej powoduje zatrzymanie nieprawidłowego krwawienia, diagnostyczne – ponieważ służy pozyskaniu materiału do badania histopatologicznego. Łyżeczkowanie macicy w przypadku odbywającego się poronienia wskazane jest, gdy obfitość krwawienia zagraża zdrowiu pacjentki lub istnieje zagrożenie rozwoju zakażenia w macicy. Często zdarza się, że poronienie odbywa się samoistnie i macica oczyszcza się bez interwencji chirurgicznej. W przypadku poronienia zatrzymanego najpierw stosuje się środki, które mają spowodować skurcze i rozpocząć opróżnianie macicy. Następnie wykonuje się wyłyżeczkowanie macicy. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Trwa od kilku do kilkunastu minut. Materiał uzyskany w trakcie zabiegu wysyłany jest do badania histopatologicznego.

Jak się przygotować?

Zabieg wyłyżeczkowania macicy najczęściej wykonywany jest nagle, w trybie pilnym. O ile to możliwe przed zabiegiem pacjentka powinna przez kilka godzin być na czczo.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Brak.

Przewidywany czas hospitalizacji

Zabieg wykonywany w trybie chirurgii jednego dnia. Pacjentka po kilkugodzinnej obserwacji może być wypisana ze szpitala.

Zalecenia po zabiegu – rekonwalescencja

Po zabiegu może utrzymywać się trwające około 7 dni plamienie z pochwy. Obowiązują ogólne zasady higieny. Po ustąpieniu plamienia możliwe podjęcie współżycia seksualnego.

Opracowanie: dr n. med. Tomasz Radomański