Wyłyżeczkowanie macicy

Wskazania do zabiegu

  • Nieprawidłowe krwawienie z macicy
  • Poronienie

Opis zabiegu

W przypadku nieprawidłowego krwawienia z macicy jest to postępowanie terapeutyczno-diagnostyczne. Terapeutyczne – ponieważ łyżeczkowanie macicy najczęściej powoduje zatrzymanie nieprawidłowego krwawienia, diagnostyczne – ponieważ służy pozyskaniu materiału do badania histopatologicznego.

Łyżeczkowanie macicy – w przypadku odbywającego się poronienia – wskazane jest, gdy obfitość krwawienia zagraża zdrowiu pacjentki lub istnieje zagrożenie rozwoju zakażenia w macicy.

Często zdarza się, że poronienie odbywa się samoistnie i macica oczyszcza się bez interwencji chirurgicznej. W przypadku poronienia zatrzymanego najpierw stosuje się środki, które mają spowodować skurcze i rozpocząć opróżnianie macicy.

Następnie wykonuje się wyłyżeczkowanie macicy. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Trwa od kilku do kilkunastu minut. Materiał uzyskany w trakcie zabiegu wysyłany jest do badania histopatologicznego.

Jak się przygotować?

Zabieg wyłyżeczkowania macicy najczęściej wykonywany jest nagle, w trybie pilnym.

O ile to możliwe przed zabiegiem pacjentka powinna przez kilka godzin być na czczo.

Przewidywany czas hospitalizacji

Zabieg wykonywany w trybie chirurgii jednego dnia. Pacjentka po kilkugodzinnej obserwacji może być wypisana ze szpitala.

Zalecenia po zabiegu – rekonwalescencja

Po zabiegu może utrzymywać się trwające około 7 dni plamienie z pochwy. Obowiązują ogólne zasady higieny.

Po ustąpieniu plamienia możliwe podjęcie współżycia seksualnego.

 


Redakcja merytoryczna: dr n. med. Tomasz Radomański