Zabiegi w zakresie macicy – od strony j. brzusznej