Wycięcie tatuaży

Cel zabiegu

Zabieg wykonuje się u chorych z różnego rodzaju tatuażami (pourazowymi oraz ozdobnymi). Operację wykonuje się ze wskazań zdrowotnych/estetycznych.

Celem zabiegu jest usunięcie zmiany.

Wycięcie tatuaży – opis zabiegu

Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w zależności od lokalizacji zmiany. Chory jest znieczulony miejscowo lub ogólnie. Czasami jeśli tego wymaga stan miejscowy wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji.

Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym, wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach.
Radykalne wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej polega na wykonania chirurgicznego cięcie najczęściej w kształcie eliptycznym wokół wokół zmiany, a następnie usuwa w całości.

Po usunięciu zmiany wykonywana jest kontrola krwawienia, następnie podpreparowywane są brzegi rany celem zmniejszenia ich napięcia w trakcie zamykania rany. Jeśli stan miejscowy tego wymaga może zostać założony dren do rany.

W zależności od głębokości cięcia zakładane są dwie lub jedna warstwa szwów, które zamykają ranę pierwotnie. Wygląd blizny pooperacyjnej uzależniony jest od wielkości usuniętej zmiany i marginesu oraz od właściwości osobniczych chorego.

W przypadku braku możliwości zamknięcia pierwotnego rany dostępne są inne sposoby jej zamknięcia: zamknięcie wtórne, zamknięcie przeszczepem, zamknięcie płatem – w przypadku wystąpienia takiego ryzyka chory zostanie poinformowany o tym przed zabiegiem.