Wycięcie tatuaży

PREDYSPOZYCJE/CEL
Zabieg wykonuje się u chorych z różnego rodzaju tatuażami [pourazowymi oraz ozdobnymi]
Operację wykonuje się ze wskazań zdrowotnych / estetycznych.
Celem zabiegu jest usunięcie zmiany.

OPIS ZABIEGU
Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w zależności od lokalizacji zmiany. Chory jest znieczulony miejscowo lub ogólnie. Czasami jeśli tego wymaga stan miejscowy wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach.
Radykalne wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej polega na wykonania chirurgicznego cięcie najczęściej w kształcie eliptycznym wokół wokół zmiany, a następnie usuwa w całości. Po usunięciu zmiany wykonujemy kontrole krwawienia, następnie podpreparowywujemy brzegi rany celem zmniejszenia ich napięcia w trakcie zamykania rany. Jeśli stan miejscowy tego wymaga może zostać założony dren do rany. W zależności od głębokości cięcia zakładamy dwie lub jedną warstwę szwów które zamykają ranę pierwotnie. Wygląd blizny pooperacyjnej uzależniony jest od wielkości usuniętej zmiany i marginesu oraz od właściwości osobniczych chorego.

W przypadku braku możliwości zamknięcia pierwotnego rany możliwe są inne sposoby jej zamknięcia: zamknięcie wtórne, zamknięcie przeszczepem, zamknięcie płatem – w przypadku wystąpienia takiego ryzyka chory zostanie poinformowany o tym przed zabiegiem.