Badania ImuPro dotyczące tzw. nietolerancji pokarmowych

ImuPro SCREEN + (44 alergeny)

Opis badania:

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do panelu 44 alergenów pokarmowych (ImuPro 50), pozwalające na wstępną ocenę składników pokarmowych wywołujących nietolerancję pokarmową zależną od przeciwciał IgG.

 

Znaczenie kliniczne:

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do panelu 44 alergenów pokarmowych, pozwalające na wstępną ocenę składników pokarmowych wywołujących nietolerancję pokarmową zależną od przeciwciał IgG.

Nietolerancja tego typu jest opóźnioną reakcją na składniki pokarmowe, zwane, w tym kontekście, alergenami, przenikające przez chorobowo upośledzoną barierę jelitową. W wyniku długotrwałej ekspozycji organizmu na alergeny pokarmowe dochodzi do powstania w krążeniu specyficznych przeciwciał IgG, tworzących z alergenami kompleksy immunologiczne.

Kompleksy, których stężenie rośnie w wyniku kolejnych ekspozycji na alergen, są deponowane w różnych miejscach organizmu, powodując stany zapalne o różnym umiejscowieniu i objawach. Objawy nietolerancji pokarmowej związanej z IgG pojawiają się co najmniej kilka godzin po kolejnym spożyciu alergizującego pokarmu, choć opóźnienie reakcji może wynosić dwa do trzech dni. Stanowi to okoliczność często utrudniającą postawienie właściwej diagnozy.

Opóźnienie objawów jest główną cechą kliniczną odróżniającą nietolerancję pokarmową tego typu od alergii pokarmowej IgE-zależnej. Eliminacja alergenu z diety powoduje stopniowy zanik specyficznych IgG w okresie od 2 miesięcy do 2 lat.  W przypadku stwierdzenia reakcji dodatniej w stosunku do dużej ilości alergenów panelu ImuPro 50 zaleca się rozszerzenie badania na panel 90 (ImuPro 100) lub 267 (ImuPro 300) alergenów. Wynik oznaczenia pozwala na stworzenie indywidualnego profilu żywieniowego dla badanego.

 
W przypadku osób:

 • ze zdiagnozowaną hypoglobulinemią, agammaglobulinemią lub gammapatią monoklonalną
 • poddanych w okresie poprzedzających 12 miesięcy chemioterapii lub radioterapii
 • poddanych dłuższemu niż miesiąc leczeniu immunosupresyjnemu
 • chorych na choroby autoimmunologiczne
 • chorych na HIV

badanie powinno być poprzedzone oznaczeniem stężenia IgG w surowicy i wykonywane w przypadku, gdy wynik plasuje się w zakresie wartości referencyjnych.

W przypadku dzieci w wieku poniżej roku oznaczenie wykonywane jest w surowice matki.

 

ImuPro BASIC (90 alergenów)

Opis badania:

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do panelu 90 alergenów pokarmowych (ImuPro 100), pozwalające na wstępną ocenę składników pokarmowych wywołujących nietolerancję pokarmową zależną od przeciwciał IgG.  

 

Znaczenie kliniczne:

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do panelu 90 alergenów pokarmowych, pozwalające na wstępną ocenę składników pokarmowych wywołujących nietolerancję pokarmową zależną od przeciwciał IgG.

Nietolerancja tego typu jest opóźnioną reakcją na składniki pokarmowe, zwane, w tym kontekście, alergenami, przenikające przez chorobowo upośledzoną barierę jelitową. W wyniku długotrwałej ekspozycji organizmu alergeny pokarmowe dochodzi do powstania w krążeniu specyficznych przeciwciał IgG, tworzących z alergenami kompleksy immunologiczne.

Kompleksy, których stężenie rośnie w wyniku kolejnych ekspozycji na alergen, są deponowane w różnych miejscach organizmu, powodując stany zapalne o różnym umiejscowieniu i objawach. Objawy nietolerancji pokarmowej związanej z IgG pojawiają się co najmniej kilka godzin po kolejnym spożyciu alergizującego pokarmu, choć opóźnienie reakcji może wynosić dwa do trzech dni. Stanowi to okoliczność często utrudniającą postawienie właściwej diagnozy.

Opóźnienie objawów jest główną cechą kliniczną odróżniającą nietolerancję pokarmową tego typu od alergii pokarmowej IgE-zależnej. Eliminacja alergenu z diety powoduje stopniowy zanik specyficznych IgG w okresie od 2 miesięcy do 2 lat.  W przypadku stwierdzenia reakcji dodatniej w stosunku do dużej ilości alergenów panelu ImuPro 100 zaleca się rozszerzenie badania na pełny panel 267 alergenów (ImuPro 300). Wynik oznaczenia pozwala na stworzenie indywidualnego, rozszerzonego profilu żywieniowego dla badanego. 


W przypadku osób:

 • ze zdiagnozowaną hypoglobulinemią, agammaglobulinemią lub gammapatią monoklonalną
 • poddanych w okresie poprzedzających 12 miesięcy chemioterapii lub radioterapii
 • poddanych dłuższemu niż miesiąc leczeniu immunosupresyjnemu
 • chorych na choroby autoimmunologiczne
 • chorych na HIV

badanie powinno być poprzedzone oznaczeniem stężenia IgG w surowicy i wykonywane w przypadku, gdy wynik plasuje się w zakresie wartości referencyjnych.

W przypadku dzieci w wieku poniżej roku oznaczenie wykonywane jest w surowice matki.

 

ImuPro COMPLETE (270 alergenów)

Opis badania:

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do panelu 267 alergenów pokarmowych (ImuPro 300), pozwalające na wstępną ocenę składników pokarmowych wywołujących nietolerancję pokarmową zależną od przeciwciał IgG.  

 

Znaczenie kliniczne:

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do panelu 267alergenów pokarmowych, pozwalające na wstępną ocenę składników pokarmowych wywołujących nietolerancję pokarmową zależną od przeciwciał IgG.

Nietolerancja tego typu jest opóźnioną reakcją na składniki pokarmowe, zwane, w tym kontekście, alergenami, przenikające przez chorobowo upośledzoną barierę jelitową. W wyniku długotrwałej ekspozycji organizmu alergeny pokarmowe dochodzi do powstania w krążeniu specyficznych przeciwciał IgG, tworzących z alergenami kompleksy immunologiczne.

Kompleksy, których stężenie rośnie w wyniku kolejnych ekspozycji na alergen, są deponowane w różnych miejscach organizmu, powodując stany zapalne o różnym umiejscowieniu i objawach. Objawy nietolerancji pokarmowej związanej z IgG pojawiają się co najmniej kilka godzin po kolejnym spożyciu alergizującego pokarmu, choć opóźnienie reakcji może wynosić dwa do trzech dni. Stanowi to okoliczność często utrudniającą postawienie właściwej diagnozy.  

Opóźnienie objawów jest główną cechą kliniczną odróżniającą nietolerancję pokarmową tego typu od alergii pokarmowej IgE-zależnej. Eliminacja alergenu z diety powoduje stopniowy zanik specyficznych IgG w okresie od 2 miesięcy do 2 lat.


W przypadku osób:

 • ze zdiagnozowaną hypoglobulinemią, agammaglobulinemią lub gammapatią monoklonalną
 • poddanych w okresie poprzedzających 12 miesięcy chemioterapii lub radioterapii
 • poddanych dłuższemu niż miesiąc leczeniu immunosupresyjnemu
 • chorych na choroby autoimmunologiczne
 • chorych na HIV

badanie powinno być poprzedzone oznaczeniem stężenia IgG w surowicy i wykonywane w przypadku, gdy wynik plasuje się w zakresie wartości referencyjnych.

W przypadku dzieci w wieku poniżej roku oznaczenie wykonywane jest w surowice matki.