Operacyjne leczenie otyłości

W arsenale chirurgii metabolicznej i bariatrycznej istnieje cały szereg różnych operacji. Ogólnie można je podzielić na operacje restrykcyjne, wyłączające oraz ich kombinację (operacje restrykcyjno-wyłączające).

leczenie otyłościDo operacji bariatrycznych kwalifikowane są osoby między 18. a 66. rokiem życia, u których zawiodły dotychczasowe sposoby leczenia zachowawczego i których wskaźnik BMI przekracza 40/g/m2. Pod uwagę brane są najwyższe osiągnięte parametry.

Możliwa jest też kwalifikacja chorych z BMI poniżej 40. W tym przypadku jednak muszą występować schorzenia współtowarzyszące z grupy zespołu metabolicznego (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, zaburzenia gospodarki tłuszczowo-lipidowej).

Przeciwwskazania do wykonania operacji bariatrycznej

  • Uzależnienie od alkoholu i narkotyków.
  • Rzut serca < 60%.
  • Czynna choroba nowotworowa.
  • Aktywna choroba wrzodowa żołądka oraz ogólnie schorzenia z powodu których przeciwwskazane jest znieczulenie ogólne pacjenta.
  • Brak współpracy pacjenta z zespołem lekarzy i specjalistów.

Rekonwalescencja po operacji

Czas trwania rekonwalescencji zależny jest oczywiście od braku zdarzeń niepożądanych czy powikłań oraz od indywidualnych cech pacjenta i jego woli szybkiego powrotu do codziennych obowiązków.

Zwykle pacjenci wypisywani są ze szpitala w 2-3 dobie po operacji. Niektórzy z nich wracają do pracy nawet po tygodniu, inni w zależności od rodzaju pracy po 2-3 tygodniach.

Dieta po operacji bariatrycznej

Żywienie chorych po operacji bariatrycznej zmienia się w sposób istotny. Przez pierwsze: 2-3 tygodnie od operacji pacjent przyjmuje dietę płynną-miksowaną z częstotliwością 5-6 razy dziennie w znacznie mniejszych ilościach niż dotychczas. Na początku jest to objętość ok. 150-200 ml jednorazowo.

W miarę upływu czasu wprowadza się coraz to nowe produkty żywnościowe. Należy jednak zachować zasadę spożywania 5 posiłków dziennie. Przykładowe zestawy takiej diety, stosownie do okresu, który minął od operacji, są rozpisane w poradniku, który pacjent otrzymuje w trakcie badań przygotowawczych do operacji bariatrycznej.

Zobacz więcej artykułów