Nocna i świąteczna opieka zdrowotna NFZ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 oraz całodobowo w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Teleplatforma pierwszego kontaktu TPKPacjenci, którzy potrzebują porady medycznej poza godzinami pracy przychodni POZ, mogą skorzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – niezależnie od miejsca zamieszkania oraz złożonej deklaracji dot. wyboru lekarza i pielęgniarki POZ.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych (punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
 • telefonicznie (teleplatforma pierwszego kontaktu).

Z nocnej i świątecznej opieki może skorzystać każdy pacjent w przypadku zachorowania lub zaobserwowania pogorszenia stanu zdrowia, które powinien ocenić lekarz. Dostępna jest także pomoc dyżurujących pielęgniarek (np. w przypadku potrzeby wykonania zastrzyku) oraz położnych.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Lublinie

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Aleja Kraśnicka 100, Lublin, tel. 81 537 40 25, 519 058 752 lub 519 058 953
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Abramowicka 2, Lublin, tel. 81 728 63 70
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
  ul. Mieczysława Biernackiego 9, Lublin, tel. 81 760 43 43 lub 515 752 750.

Teleplatforma pierwszego kontaktu w ramach NFZ: 800 137 200

W ramach teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK) pacjent może uzyskać:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19
 • e–zwolnienie.

Porada medyczna lekarza, pielęgniarki lub położnej dostępna jest w języku polskim oraz po angielsku, ukraińsku i rosyjsku.


Z teleporad mogą korzystać również osoby niesłyszące.