Kiedy badać dziecku słuch?

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, które pozwalają małemu człowiekowi orientować się w otaczającym go świecie, jest niezbędny w procesie kształtowania mowy,  rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dziecka.

Dziecko już w pierwszych dniach życia przechodzi przesiewowe badanie słuchu, które pozwala już na tak wczesnym etapie wykryć niedosłuch, rozpocząć szczegółową diagnostykę i zapewnić dziecku prawidłowy rozwój.

Nawet jeśli dziecko pozytywnie przeszło badanie przesiewowe po urodzeniu, nie oznacza to, że będzie już zawsz dobrze słyszało. Szczególnie narażone są dzieci, które we wczesnym okresie życia przechodziły częste infekcje dróg oddechowychzapalenia  uszu, w tym przede wszystkim wysiękowe zapalenia uszu trwające powyżej 3 miesięcy,  zapalenia opon mózgowych, a także przyjmowały leki działające ototoksycznie (gentamycyna, streptomycyna, salicylany, a także leki stosowane w chemioterapii).  Jeśli dziecko znajduje się w grupie ryzyka, nawet jeśli nie zauważamy bezpośrednio objawów niedosłuchu, należy profilaktycznie wykonać badanie słuchu zwłaszcza, że jest ono dla dziecka zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne.

U dzieci do lat 5-6 najczęściej wykonuje się badanie impedancyjne i otoemisję akustyczną. Oba badania wykonuje się za pomocą urządzeń zakończonych sondą, którą umieszcza się w zewnętrznym przewodzie słuchowym. Badanie impedancyjne mierzy parametry takie jak : ciśnienie ucha środkowego i podatność błony bębenkowej. Otoemisja akustyczna bada poziom odpowiedzi akustycznej ucha wewnętrznego. Wyniki badania wskazuje w jakim stanie są badane fragmenty ucha co pozwala na ocenę czynnościową narządu słuchu.

U starszych dzieci, powyżej 6 roku życia można wykonać subiektywne badanie słuchu (wymagające współpracy pacjenta), audiometrię tonalną. Badanie wykonuje się za pomocą słuchawek nagłownych zakładanych na uszy pacjenta. Pacjent ma za zadanie przyciskać na przycisk w momencie kiedy usłyszy pierwszy, najcichszy dźwięk. Procedura powtarzana jest kilkukrotnie na kilku częstotliwościach w wyniku czego otrzymuje się krzywą słyszenia w postaci audiogramu.

Oczywiście w sytuacji, kiedy należy wykonać bardziej szczegółową diagnostykę zakres badań jest znacznie większy.

Kiedy jeszcze powinno się wykonać badanie słuchu?

  • Dziecko podgłaśnia telewizor lub muzykę
  • Nie reaguje na pytania i/lub wymaga kilkukrotnego powtórzenia
  • Głośniej mówi niż zwykle
  • Oddycha przez buzie, może również chrapać przez sen
  • Ma wadę wymowy (np. fonematyczną)
  • Zaczęło przekręcać słowa, a u młodszych dzieci również
  • Nie gaworzy w wieku 6 – 7 miesięcy,
  • Nie rozwija mowy po drugim roku życia.

W przychodni przyszpitalnej przy  ul. Tetmajera 21 można wykonać badanie słuchu i zasięgnąć porady lekarza laryngologa – audiologa.


Serdecznie zapraszamy

Zobacz więcej artykułów