Informacja dla pacjenta przed zabiegiem

Co Pacjent powinien zabrać do szpitala?

A.      Dokumenty/wyniki badań:

 • Skierowanie do szpitala wydane przez lekarza wykonującego zabieg
 • Dokumenty dotyczące konsultacji specjalistycznych w przypadku przewlekłych schorzeń
  (np. kardiologiczne, neurologiczne, endokrynologiczne, pulmonologiczne)
 • Karty informacyjne z przebytych hospitalizacji i zabiegów operacyjnych
 • Numer PESEL oraz NIP zakładu pracy (niezbędne do wystawienia zwolnienia)
 • Oznaczenie grupy krwi (wiarygodny wynik badania grupy krwi pacjenta*)jego brak uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu
 • Morfologia
 • Elektrolity: K
 • PT, INR, APTT (układ krzepnięcia)
 • TSH
 • Glikemia (w przypadku cukrzycy)
 • EKG – powyżej 40 r.ż. lub w przypadku problemów kardiologicznych
 • RTG (klatki piersiowej) w przypadku problemów pulmonologicznych i kardiologicznych
 • Wynik badania słuchu (tympanometria ew. audiometria) – do zabiegów laryngologicznych
 • Test ciążowy – u kobiet w wieku rozrodczym, bądź oświadczenie wykluczające ciążę
 • Poziom przeciwciał anty – HBs i anty – HCV lub oświadczenie o zgodzie na zabieg operacyjny
 • Inne wyniki badań dodatkowych – na zlecenie lekarza

B.         Rzeczy osobiste:

 • Odzież, obuwie na zmianę

C.         Leki

 • W przypadku jeżeli pacjent przyjmuje leki na choroby przewlekłe

Drip against a blurred doctor walking in hospital corridor

Warunkiem wpisania Pacjenta do planu zabiegów operacyjnych jest wpłata zaliczki w wysokości 50% ceny zabiegu operacyjnego najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zabiegu. Wpłaty zaliczki można dokonać:

 • Gotówką lub Kartą w rejestracji  
 • Przelewem na konto bankowe Szpitala, w ALIOR Bank numer:

41 2490 0005 0000 4530 8412 4243

Ważne: 

 • Pacjent przed zabiegiem planowym powinien pojawić się w szpitalu na czczo, to znaczy powstrzymać się od jedzenia minimum 6 godzin i picia minimum 4 godziny przed zabiegiem.
 • Zalecane jest wykonanie (min. 2 dawek) szczepień przeciw WZW t. B (nie dotyczy dzieci, które przeszły szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień).
 • Badania należy wykonać ok. 14 dni przed terminem zabiegu.

WSZYSTKIE WW. BADANIA MOŻNA WYKONAĆ W NASZYCH PLACÓWKACH, W DOGODNYM TERMINIE.

CENNIK BADAŃ

OŚWIADCZENIA

Surgeons performing surgery in operating Theater. * wiarygodny wynik badania grupy krwi pacjenta

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - Wiarygodny wynik to wyłącznie wynik grupy krwi oparty na dwóch oznaczeniach wykonanych z dwóch próbek krwi pobranych od tego samego pacjenta w różnym czasie:

 • wpisany w karcie identyfikacyjnej grupy krwi, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia (karta jest ważna tylko łącznie z dokumentem tożsamości)
 • wpisany w legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych
 • pochodzący z  pracowni immunologii transfuzjologicznej zawierający wpisy o  dwóch oznaczeniach wykonanych w różnym czasie

 KONTAKT:

SZPITAL TETMAJERA - PLANOWA IZBA PRZYJĘĆ 

782 550 203