Usunięcie kamienia lub ciała obcego z cewki

Do obecności kamienia w cewce moczowej z reguły dochodzi w trakcie samoistnego wydalania złogu lub po zabiegach endoskopowych np. PCNL.

Objawy kamicy to trudności w oddawaniu moczu, w przypadkach skrajnych zatrzymanie moczu oraz objawy podrażnieniowe takie jak parcia naglące, częstomocz często z towarzyszącym krwiomoczem.

Wskazania do zabiegu

To rzadkie przypadki „zaklinowania” kamienia w cewce moczowej tzn. sytuacji, gdy niemożliwe jest samoistne wydalenie kamienia jak również jego przepchnięcie cewnikiem do pęcherza moczowego.

Opis zabiegu

Zabieg wykonywany jest w warunkach sali operacyjnej. Pacjent układany jest na plecach. Urolog wprowadza do cewki endoskop i pod kontrolą wzroku rozkrusza kamień. Powstałe w ten sposób kawałki usuwa na zewnątrz.

W zależności od znieczulenia może być konieczne pozostawienie cewnika pęcherzowego na okres kilku godzin.

Jak się przygotować?

Z reguły jest to stan nagły, jednak do wykonania znieczulenia muszą być spełnione określone warunki przede wszystkim pozostawanie na czczo przez okres kilku godzin.

W sytuacji, gdy dochodzi do zatrzymania moczu może być konieczne odprowadzenie moczu przy pomocy cystostomii.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Konsultacja urologiczna z reguły połączona z badaniem rentgenowskim.

Przewidywany czas hospitalizacji

Hospitalizacja trwa zwykle 1 dobę.

Zalecenia po zabiegu

Po zabiegu lekarz urolog z reguły zapisuje leki odkażające.

 


Redakcja merytoryczna: dr n. med. Robert Klijer