TURP – Wycięcie guza pęcherza

TURP (przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego prostaty)

TURP (ang. transurethral resection of the prostate) – przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego  jest zabiegiem endoskopowym stosowanym w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Wskazania do zabiegu

Do TURP najczęściej kwalifikowani są pacjenci, u których zastosowane leczenie farmakologiczne BPH nie przynosi spodziewanego efektu lub leczenie farmakologiczne nie może być stosowane np. z powodu działań ubocznych.

Inne wskazania to:

 • nawracające zatrzymanie moczu,
 • nawracające infekcje układu moczowego z zaleganiem moczu,
 • nawracający krwiomocz,
 • tworzenie się kamieni w pęcherzu moczowym,
 • duże uchyłki pęcherza moczowego z zaburzeniem opróżniania,
 • nietrzymanie moczu z powodu przewlekłej jego retencji,
 • poszerzenie górnych dróg moczowych,
 • niewydolność nerek związana z BPH,
 • znaczne zaleganie moczu.

Przeciwskazania: w zasadzie jedynym przeciwwskazaniem urologicznym jest zesztywnienie stawów biodrowych uniemożliwiające ułożenia pacjenta w pozycji ginekologicznej

Opis zabiegu

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu regionalnym. Czasami konieczne jest wykonanie znieczulenia ogólnego. W czasie zabiegu pacjent jest przytomny. Pacjent układany jest na fotelu ginekologicznym z nogami umieszczonymi na specjalnych podpórkach pod stawami kolanowymi.

TURP jest zabiegiem wykonywanym przez cewkę moczową. Urolog wprowadza do cewki moczowej elektroresektoskop – narzędzie endoskopowe zaopatrzone w pętlę elektryczną i układ optyczny, dzięki któremu pod kontrolą wzroku wycina tkankę przerośniętego gruczołu krokowego.

Cały zabieg wykonywany jest pod kontrolą obrazu z cewki moczowej na ekranie monitora. Resektoskop wyposażony jest w układ hydrauliczny, dzięki czemu możliwy jest stały przepływ płynu płuczącego, co poprawia widoczność.

Skrawki gruczołu wyciętego podczas TURP wpadają do pęcherza moczowego skąd urolog wypłukuje je przez płaszcz resektoskopu lub usuwa je specjalną strzykawką w trakcie i po zabiegu. Po zabiegu urolog zakłada do pęcherza cewnik. Cewnik usuwany jest po oczyszczeniu moczu z krwi – zwykle na drugą dobę po zabiegu.

TURP u pacjentów ze zwężeniem cewki moczowej

Czasami łagodny przerost gruczołu krokowego współistnieje ze zwężeniem cewki moczowej. W zależności od stopnia oraz miejsca zwężenia cewki urolog decyduje w czasie zabiegu o tym, czy zabieg urethrotomii – rozcięcia zwężenia cewki i TURP będzie wykonywał jednoczasowo, czy w dwóch etapach.

TURP u pacjentów ze współistniejącą kamicą pęcherza moczowego

W przypadku niewielkich złogów w pęcherzu moczowym TURP i kruszenie kamienia można przeprowadzić jednoczasowo. Jeśli kruszenie złogu w pęcherzu moczowym znacznie wydłuży przebieg operacji wówczas przezcewkową resekcję przeprowadza się po kilku tygodniach od lithotrypsjii.

Alternatywną metodą jest operacyjne usunięcie kamicy pęcherza moczowego oraz gruczolaka stercza co znacznie skraca czas zabiegu oraz może być wykonano jednoczasowo.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Pacjenci są kwalifikowani do przecewkowej elektroresekcji prostaty na podstawie rozmiaru gruczołu krokowego, obliczonego podczas badania USG.

Chorzy z prostatami o objętości przekraczającej 80 ml powinni być kwalifikowani do zabiegu „otwartego”, jednak graniczna wartość rozmiaru zależy od wprawy operującego.

Przewidywany czas hospitalizacji

Po zabiegu konieczne jest pozostanie w oddziale urologicznym na kilka dni aż do usunięcia cewnika i rozpoczęcia samodzielnego oddawania moczu przez pacjenta.

Zalecenia po zabiegu – rekonwalescencja

Przez okres 6 tygodni po zabiegu należy prowadzić oszczędzający tryb życia, unikać intensywnego wysiłku fizycznego, alkoholu. Szczególnie należy unikać jazdy na rowerze.

Materiał uzyskany podczas TURP zostaje zebrany po zabiegu i wysyłany jest do badania histopatologicznego celem oceny usuniętej tkanki, szczególnie na obecność komórek nowotworowych. Wynik badania histopatologicznego odsyłany jest do oddziału, w którym przeprowadzono TURP po około 2-3 tygodniach.

Pacjent wymaga wizyty kontrolnej w poradni urologicznej około 3 tygodni po wykonanym zabiegu w celu weryfikacji wyniku histologicznego. Przed wizytą dobrze jest wykonać analizę moczu z posiewem.

Możliwe powikłania po TURP

Wczesne:

 • masywne krwawienie w czasie trwania zabiegu (7-12%)
 • uszkodzenie pęcherza wymagające naprawy chirurgicznej (1%)
 • Zespół poresekcyjny – post TURP- syndrome (1-2%).

Późne:

 • uszkodzenie zwieracza zewnętrznego cewki powodujące nietrzymanie moczu (0-1%).
 • wytrysk wsteczny – w czasie TURP uszkadzany jest zwieracz wewnętrzny cewki moczowej, co powoduje cofanie się nasienia podczas wytrysku do pęcherza moczowego. Częstość wytrysku wstecznego występuje u około 75% pacjentów leczonych przezcewkową resekcją prostaty
 • krwawienie z loży po gruczolaku po zabiegu (10%)
 • zwężenie cewki moczowej lub zwężenie szyi pęcherza moczowego (6%)
 • impotencja – u części mężczyzn po TURP mogą pojawić się przejściowe lub długotrwałe problemy z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu.

 


Redakcja merytoryczna: dr n. med. Robert Klijer