Informacja dla pacjenta przed zabiegami chirurgii plastycznej

zabiegi chirurgii plastycznej, Centrum Chirurgii Plastycznej Żagiel Med w Lublinie

Przygotowanie

Jeżeli zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym u pacjentów bez obciążeń w wywiadzie zwykle nie wykonuje się przed tego typu operacją badań dodatkowych. Niemniej jednak lekarz czasami może zlecić wykonanie rutynowych badań laboratoryjnymi w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Lekarz może zlecić również inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc czy USG jamy brzusznej.

Jeśli zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym należy pozostać na czczo na 6 godzin przed rozpoczęciem operacji.

Pacjenci palący papierosy w związku z ich negatywnym wpływem na proces gojenia będą proszeni o zaprzestanie palenia na trzy tygodnie przed i po operacji. Muszą się oni też liczyć z tym, że chirurg dla dobra pacjenta może odstąpić od wykonania operacji u aktywnych palaczy nie będących w stanie rzucić palenia w tym okresie.

Rano w dniu zabiegu zaleca się chorym kąpiel po bieżącą wodą w mydle antyseptycznym. Tuż przed zabiegiem zostanie założona do żyły kaniula służąca do podawania leków oraz naniesione zostaną na skórę oznaczenia, ułatwiające precyzyjne wykonanie operacji. Zrobiony zostanie również komplet zdjęć.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do zabiegu są: niestabilne nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba niedokrwienna serca, skazy naczyniowe i zaburzenia krzepnięcia, przyjmowanie leków wpływających na krzepliwość krwi, immunosupresyjnych i cytotoksycznych, niedokrwistość, duszności w wywiadzie, stany zapalne żył kończyn dolnych, cukrzyca niestabilna, nadczynność/niedoczynność tarczycy niewyrównana, infekcja ropna skóry, ciąża, zalecenia onkologa – proszę bezwzględnie poinformować lekarza jeśli pacjent stwierdzi, iż któreś z powyższych przeciwwskazań do operacji występuje u niego.

W przypadku podpisania zgody przez pacjenta, przy obecności któregoś z w/w przeciwwskazań do zabiegu przyjmuje się, chory akceptuje i bierze na siebie odpowiedzialność za zwiększone ryzyko wystąpienia niżej wymienionych powikłań.

Badania do zabiegu

Laboratoryjne – morfologia krwi, grupa krwi, układ krzepnięcia, elektrolity we krwi, kreatynina we krwi, glukoza we krwi, białko we krwi. EKG.

Wskazane badanie RTG płuc, jeśli nie było wykonywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jeśli tak, to należy dostarczyć wynik).

Aktualne USG i mammografia piersi – dotyczy operacji piersi.

Postępowanie po zabiegu i przebieg rekonwalescencji

Dolegliwości bólowe kontrolowane za pomocą środków przeciwbólowych występują bezpośrednio po zabiegu i w ciągu kilku kolejnych dni. Mogą się one nasilać w pewnym stopniu przy wzmożonej aktywności ruchowej i wymagać doustnych leków przeciwbólowych przez następne kilka tygodni. Normalnym objawem jest występowanie obrzęków i podbiegnięć krwawych w okolicy operowanej, które ustępują stopniowo w okresie od 2 do 3 tygodni po zabiegu.

W przypadku wydłużonego czasu zabiegu lub w przypadku obecności dodatkowych obciążeń w okresie okołooperacyjnym mogą być podawane dożylnie antybiotyk oraz podskórnie leki celem zastosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej i przeciwzakrzepowej.

W okolicach operowanych umieszczane są dreny, których zadaniem jest odprowadzanie wydzieliny surowiczo-krwistej z pola operacyjnego. Dren jest usuwany, gdy ilość wydzieliny ograniczy się do wielkości poniżej 30 ml/dzień (najczęściej 1-3 doba po zabiegu).

W dniu operacji opatrunek jest uzupełniany założeniem bandaża lub odpowiedniego biustonosza elastycznego, który należy nosić w dzień i noc aż do zdjęcia szwów (10-14 dzień po operacji), a następnie przez większą część dnia przez kolejne 4 tygodnie. Po operacji w 1 lub 2 dniu zostanie zdjęty opatrunek.

Szwy usuwane będą po około 10-14 dniach po zabiegu. Kąpiel pod bieżącą wodą można wziąć 2 dni po usunięciu drenu i ustąpieniu wydzieliny z rany.

Powrót do pełnej aktywności życiowej następuje najczęściej po upływie 10-14 dni od zabiegu, a do ćwiczeń fizycznych po upływie 6-8 tygodni.

Blizny po operacji mogą być opalane dopiero po upływie roku. U pewnej grupy pacjentek może dojść po operacji do gromadzenia się płynu surowiczego w tkance podskórnej, wymagającego ewakuacji drogą kilku kolejnych nakłuć (punkcji).

Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. Nie należy leżeć na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku zamoczenia/zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym.

Możliwe powikłania

Należy uwzględnić możliwość wystąpienia każdego z niżej podanych powikłań podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na proponowany zabieg.

Każdy zabieg lub operacja nie są obojętne dla organizmu człowieka i są związane z ryzykiem wystąpienia powikłań do utraty zdrowia lub życia włącznie. Każde nacięcie skóry jest zawsze związane z powstaniem blizny.

1. Możliwe powikłania miejscowe: krwawienie, powstanie krwiaka, upośledzenie ukrwienia operowanej okolicy do powstania miejscowej martwicy włącznie (prowadzących do konieczności usunięcia martwych tkanek a w przypadku kończyn prowadzące do amputacji), zakażenie rany chirurgicznej, opóźnione gojenie lub brak gojenia się rany, powstanie surowiczaka, rozejście się brzegów rany, powstanie szpecącej, przerośniętej lub przykurczającej blizny, przeczulica (ból) lub zdrętwienie okolicy operowanej, przebarwienie lub zwiotczenie skóry, konieczność reoperacji w wyniku powstałych powikłań.

Powikłania miejscowe mogą dotyczyć zarówno pola dawczego jak i biorczego.

W przypadku założenia implantów/ekspanderów: przedłużone wydzielanie z drenu, powstanie surowiczaka lub krwiaka, częściowa lub całkowita martwica skóry, przemieszczenie implantu, zaburzenie położenie lub szczelności protezy, zakażenie, wytworzenie torebki wokół implantu prowadzące do stwardnienia i zaburzenia kształtu piersi, zniekształcenie tkanek pokrywających implant, przebicie powłok przez implant/ekspander i jego utrata.

2. Możliwe powikłania ogólnoustrojowe: uogólniona odpowiedź zapalna na zakażenie miejscowe, nasilenie objawów chorób współistniejących, reakcje uczuleniowe na stosowane leki lub środki opatrunkowe do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie, zakażenie układu moczowego, zapalenie płuc, zakażenie łożyska naczyniowego, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, wystąpienie zatorowości płucnej, niewydolność nerek, niewydolność wielonarządowa, zgon.

Mogą również wystąpić inne niekorzystne następstwa zabiegu, których nie można przewidzieć w danej chwili.

Efekty zabiegu

Efekt pierwotny operacji jest widoczny zaraz po zabiegu. Z czasem obrzęk operacyjny tkanek ustąpi, ich struktura ulegnie przebudowie, linie cięć zbledną.

Efekt ostateczny zabiegu zależy od stanu ogólnego i miejscowego chorego oraz jego zaangażowanie w zalecenia co do rehabilitacji oraz opieki nad ranami i bliznami i jest osiągany po upływie około 6-18 miesięcy.

 

TWARZ:
 
 
 
Korekcja zmarszczek mimicznych i statycznych
PIERSI:
 
 
 
 
Usuwanie guzków piersi
BRZUCH:
 
 
Operacje przepuklin
KOŃCZYNY GÓRNE:
 
Usuwanie torbieli galaretowatych [ganglion]
 
KOŃCZYNY DOLNE:
 
Skleroterapia
 
Modzele, nagniotki
 
 
RANY:
 
 
Leczenie oparzeń / odmrożeń oraz ran przewlekłych z zastosowaniem najnowocześniejszych opatrunków i substytutów naskórka i skóry właściwej
 
 
INNE:
 
 
 
 
Ostrzykiwanie sterydem blizny
 
Plastyka miejscowa skóry
 
Przeszczep skóry
 
Zaopatrzenie ubytku płatem tkankowym

 


Rejestracja na konsultacje i zabiegi chirurgii plastycznej

tel. 607 685 160