Liposukcja

Operacja liposukcji należy do zabiegów, które wykonywane są, kiedy pacjent wymaga modyfikacji kształtów swojego ciała i gdy dochodzi do zbytniego nagromadzenia tkanki tłuszczowej w poszczególnych rejonach zależnego od płci oraz od właściwości osobniczych.

Na czym polega liposukcja?

Liposukcja Żagiel Med LublinZabieg polega na wykonaniu małych nacięć w okolicach operowanych, przez które wprowadzane są kaniule, którymi odsysany jest nadmiar tkanki tłuszczowej

Jak wygląda przygotowanie pacjenta do zabiegu liposukcji?

Ponieważ zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, pacjent musi wykonać zestaw badań laboratoryjnych oraz obrazowych wymaganych do takich operacji, a w dniu zabiegu wziąć rano kąpiel oraz przez 6 godzin przed zabiegiem nie jeść i nie pić.

Jak długo trwa zabieg?

Zabieg liposukcji jest zależny od stanu miejscowego, z jakim mamy do czynienia.

W przypadku małej konieczności odessania tkanki tłuszczowej trwa on kilkadziesiąt minut. W ekstremalnych przypadkach może trwać nawet kilka godzin.

Jakiego rodzaju blizny pozostają po zabiegu liposukcji?

W trakcie zabiegu wykonywane są nacięcia kilkumilimetrowe – do 5 mm. Przez te nacięcia wykonywany jest cały zabieg, więc blizny pozostają mniej więcej tej samej wielkości.

Komu zalecana jest liposukcja?

liposukcja lublinOperacja liposukcji zalecana jest pacjentom, u których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się depozytów tłuszczowych w różnych okolicach ciała: czy to w podbródku, ramionach, okolicach piersi, brzucha oraz kończyn dolnych.

Natomiast nie jest to zabieg, który wykonywany jest w celu redukcji masy ciała i w przypadkach zbyt dużej masy ciała jest zabiegiem przeciwwskazany.

Kto kwalifikuje się do zabiegu liposukcji?

Do zabiegu liposukcji kwalifikują się pacjenci, u których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się depozytów tłuszczowych w różnych okolicach ciała. Mogą być to lokalne nagromadzenia oraz uogólnione, obejmujące np. całe tułowie, całą kończynę górną oraz kończynę dolną. Są też wskazania zdrowotne do liposukcji i wykonuje się ją u pacjentów z obrzękiem limfatycznym.

Jak szybko po zabiegu pacjent wraca do aktywności?

Czas powrotu do aktywności trwa tyle, co w przypadku innych zabiegów w znieczuleniu ogólnym, czyli wynosi około 6 tygodni zdrowienia.

Przez ten okres pacjent musi nosić specjalne ubranie uciskowe. Przez pierwsze 4 tygodnie nosi go w dzień i w nocy, a przez kolejne dwa tygodnie tylko w ciągu dnia.

Czy liposukcję łączy się z innymi zabiegami chirurgii plastycznej?

Operacje liposukcji bardzo często łączy się z innymi zabiegami chirurgii plastycznej. Najczęściej są to operacje redukcyjne, w których uwuany jest nadmiar powłok, które zostały rozciągnięte w wyniku nagromadzenia się tkanki tłuszczowej oraz bardzo często pobrany tłuszcz wykorzystuje się w formie przeszczepu do uzupełnienia ubytku lub niedorozwoju innej części ciała, np. do uzupełniania objętości piersi czy pośladków.

 


Rejestracja na konsultację i zabieg liposukcji

tel. 81 44 10 888


 

Współpraca merytoryczna:

dr n. med. Zbigniew Plewa
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej