Badanie endoskopowe trzeciego migdałka

Migdałek gardłowy (tzw. trzeci migdałek) jest częścią układu chłonnego dziecka. Intensywny okres rozwoju występuje między 3. a 8. rokiem życia.

Ból ucha u dzieckaNadmierny przerost migdałka gardłowego ze wszystkimi jego następstwami jest jednym z najczęstszych problemów laryngologicznych wieku dziecięcego.

Badanie fiberoskopowe trzeciego migdałka

Położenie migdałka gardłowego powyżej podniebienia miękkiego uniemożliwia jego bezpośrednią ocenę. Podstawowym badaniem oceniającym migdałek gardłowy, uznawanym za standard, jest badanie endoskopowe jamy nosowo-gardłowej.

U dzieci badanie to wykonuje się fiberoskopem, czyli giętkim endoskopem wprowadzanym przez nos. Endoskop połączony jest z kamerą oraz zestawem komputerowym do rejestracji obrazu. Dzięki temu badanie jest nagrywane, może być zapisane na dysku lub wydrukowane w wersji papierowej.

Badanie wykonuje lekarz laryngolog. W razie konieczności możliwe jest znieczulenie miejscowe błony śluzowej nosa. Jednak wykonuje się je sporadycznie, gdyż samo znieczulenie może być bardziej nieprzyjemne niż badanie.

Po wprowadzeniu końcówki fiberoskopu do nosa uzyskujemy na ekranie monitora obraz jamy nosowo-gardłowej, gdzie znajduje się trzeci migdałek. Oceniamy jego wielkość, budowę, dodatkowo ujścia trąbek słuchowych oraz zatok przynosowych. Czas trwania badania to ok. 20-40 sekund.

Badanie to jest istotnym uzupełnieniem kwalifikacji do zabiegu usunięcia migdałka gardłowego. Nie należy go jednak traktować jako badania przesądzającego o zabiegu. Przy podejmowaniu decyzji o zabiegu operacyjnym należy uwzględnić dolegliwości występujące u dziecka, ogólny stan zdrowia oraz stan uszu i słuchu.

Zabieg usunięcia trzeciego migdałka

Badanie fiberoskopowe, właściwie przeprowadzone i ocenione, powinno być zawsze wykonane przed podjęciem decyzji odnośnie zabiegu operacyjnego. Dzięki temu krótkiemu badaniu można uniknąć zbyt pochopnych decyzji, niepotrzebnego stresu oraz ryzyka związanego z operacją i znieczuleniem u dziecka.

W okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym większość dzieci ma powiększony migdałek gardłowy. Jednak nie u wszystkich jest konieczny zabieg operacyjny. Dokładne badanie specjalistyczne, w tym badanie fiberoskopowe oraz ocena audiologiczna może precyzyjnie wskazać te dzieci, u których zabieg usunięcia migdałka jest konieczny i powinien być niezwłocznie wykonany.

Badanie endoskopowe migdałka gardłowego można wykonać w każdym wieku. Nie jest wymagane skierowanie. Badanie przeprowadza lekarz otolaryngolog, po wcześniejszej ocenie nosa, gardła i uszu u dziecka, i to on decyduje, czy nie ma przeciwwskazań do takiego badania.

 


Redakcja merytoryczna artykułu: lek. med. Tomasz Broda

Zobacz więcej artykułów