Zasady zachowania bezpieczeństwa w przychodniach Żagiel Med

22 maja 2020

Razem musimy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego przypominamy o zasadach, które obowiązują podczas wizyt w przychodniach Żagiel Med.

przychodnia zasadyProsimy, żeby na umówioną konsultację lekarską pacjenci stawiali się sami. Do przychodni Żagiel Med nie będą mogły wejść osoby towarzyszące. Wyjątek stanowią pacjenci, których stan zdrowia wymaga opieki drugiej osoby, o czym należy poinformować podczas rejestracji telefonicznej.

Prosimy również o przybycie do przychodni maksymalnie 10 min przed ustaloną godziną konsultacji. Osoby przybywający wcześniej będą musiały zaczekać na zewnątrz budynku.

 

Pozostałe zasady obowiązujące w przychodniach Żagiel Med:

  • Rejestracja na konsultacje specjalistyczne telefoniczne, konsultacje specjalistyczne oraz konsultacje stomatologiczne odbywa się wyłącznie telefonicznie przez Call Center: nr tel. 81 44 10 888.
  • Pacjenci, u których występują objawy przeziębienia czy grypy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, proszeni są o kontakt telefoniczny z Żagiel Med w celu odwołania zaplanowanej wizyty/zabiegu i umówienia nowego terminu.
  • Pracownicy Żagiel Med przed rejestracją pacjentów będą oceniali ich ogólny stan zdrowia. Przy wejściu do przychodni każdy Pacjent zostanie poproszony o wypełnienie ankiety (wywiadu epidemiologicznego) i będzie miał zmierzoną temperaturę ciała. Każdy Pacjent zostanie też zweryfikowany w systemie EWUŚ na ew. okoliczność przebywania na kwarantannie.
    Osoby wykazujące objawy tj. temperatura powyżej 37,5 C, kaszel, duszności zostaną nie będą mogły wejść do przychodni. Jeżeli wywiad epidemiologiczny potwierdzi możliwość zakażenia koronawirusem będziemy też zobowiązani powiadomić SANEPiD.
  • Na umówioną konsultację Pacjent stawia się sam (wyjątek stanowią osoby, których stan zdrowia wymaga opieki drugiej osoby, o czym należy poinformować podczas rejestracji telefonicznej).
    Do przychodni Żagiel Med nie będą mogły wejść osoby towarzyszące.
  • Pacjentów umówionych na konsultacje w przychodni prosimy o przybycie maksymalnie 10 min przed ustaloną godziną konsultacji. Pacjenci przybywający wcześniej będą musieli zaczekać na zewnątrz budynku.

Zaostrzone procedury postępowania obowiązują do odwołania i mają na celu bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu

Zobacz archiwum aktualności