Żagiel Med z ISO 9001:2008

30 września 2013

Spółka Żagiel Med opracowała oraz wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2008. To standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Tym samym Żagiel Med dołączył do grona firm, które w swojej strategii działania kierują się m.in. orientacją na klienta, zaangażowaniem całej kadry czy ciągłym jej doskonaleniu.
Certyfikat, jaki otrzymaliśmy jest potwierdzeniem dla pacjentów oraz dla całego naszego zespołu, że pracujemy zgodnie z wyznaczonymi standardami. Cały czas doskonalimy swoją pracę, co przekłada się na zadowolenie naszych pacjentów. To także prestiż dla naszej firmy
– mówi Dorota Karczewska, Prezes Żagiel Med.

ISO 9001:2008 to jedyna norma zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, która została wydana w języku polskim w lutym 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny. Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem produktów czy usług danej organizacji. Do głównych wymagań normy ISO 9001:2008 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, zorientowanie na klienta, wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami, ciągłe doskonalenie oraz dokonywanie systematycznych pomiarów (np. zadowolenia klienta).

Wdrożenie normy ISO 9001:2008 dla Żagiel Med oznacza wiele korzyści dla pacjentów, zespołu oraz dla współpracujących ze spółką kontrahentów. Pokazujemy naszym pacjentom, że inwestujemy nie tylko w najnowocześniejszy sprzęt medyczny ale przede wszystkim podnosimy kompetencje naszego zespołu. Inwestujemy również w nowoczesne metody zarządzania co wskazuje, że poważnie podchodzimy do przyszłości naszej firmy – dodaje Dorota Karczewska.

Otrzymanie Certyfikatu ISO 9001:2008 było zwieńczeniem procesu, który rozpoczął się w marcu br. Wdrażanie systemu zarządzania jakością obejmowało szkolenia dyrekcji, kierowniczej kadry medycznej i niemedycznej oraz pozostałych pracowników wszystkich placówek Żagiel Med, tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w obszarze administracji i świadczonych przez nas usług medycznych. Ostatni etap to przystąpienie Żagiel Med do audytu certyfikacyjnego. Certyfikacja odbyła się we wrześniu br. i została przeprowadzona przez niezależną jednostkę certyfikującą Q&R Polska Sp. z o.o.. Na podstawie przeprowadzonych audytów w dniu 16.09.2013r. przyznano spółce Żagiel Med Certyfikat Jakości. Certyfikat jest ważny przez 3 lata. W tym czasie co roku będzie prowadzony audyt sprawdzający.

Proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz szkolenia koordynowała olsztyńska firma QMM Doradztwo.

Zobacz archiwum aktualności