ŻAGIEL MED – Nota prawna

Właścicielem i operatorem tego serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwis”) jest CRH Żagiel Med Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (zwana dalej „Spółka”). Wszelkie informacje dotyczące zdrowia, prezentowane w niniejszym Serwisie, są publikowane wyłącznie w celach edukacyjnych i informacyjnych, i w żadnym wypadku nie mogą zastępować konsultacji medycznych czy leczenia jakichkolwiek chorób.

Spółka zastrzega, że wszelkie zamieszczone w Serwisie informacje w żadnym razie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób postrzegane.

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w informacjach i za ewentualne, powstałe w związku z tym szkody. Serwis umożliwia komunikację z odrębnymi witrynami internetowymi stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych witrynach.

Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182) informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez CRH Żagiel Med Sp. z o.o. i wykorzystywane jedynie w celach marketingowych oraz w celu kontaktowania się z Państwem telefonicznie i listownie, jeśli został podany numer telefonu i adres czy też za pośrednictwem niniejszej witryny i poczty elektronicznej, jeśli taki został podany. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub całkowitego usunięcia.

Prosimy przyjąć do wiadomości, że korzystając z niniejszego Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez Spółkę ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. „cookies” (są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Cookies wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, co zwiększa komfort użytkowania witryny oraz do badania ogólnego ruchu użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez Spółkę w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.

Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany zasad o ochronie danych osobowych i ochrony poufności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny.

Zawartość Serwisu podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Materiały znajdujące się w niniejszym Serwisie nie mogą być powielane, publicznie udostępniane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Spółki. Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia źródła informacji i praw autorskich.

Wszelkie prawa do znaków towarowych i handlowych wykorzystanych w Serwisie przysługują właściwym, uprawnionym podmiotom.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości stron Serwisu bez uprzedzenia, niezależnie od przyczyny, w dowolnym momencie oraz w dowolny sposób. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne konsekwencje takich zmian.