TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.


Bezpłatny numer TKP
800 137 200


Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Co to jest platforma TKP?

TPK działa na podobnych zasadach, co nocna i świąteczna opieka zdrowotna, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon.

Platforma udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta (gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta) w sytuacji nagłego zachorowania, potrzeby skorzystania z pomocy medycznej, konsultacji, otrzymania e-recepty lub e-skierowania.

Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Pomoc można uzyskać bez wychodzenia z domu, wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ.

Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

Jeden numer dla całej Polski

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona jedynie dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

  • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
  • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00-18.00, od poniedziałku do piątku)
  • w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Platforma dostępna także dla osób niesłyszących

Teleplatforma umożliwia udzielanie zdalnych porad pacjentom niesłyszącym przez specjalny wideoczat.

Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.