Terapia manualna


INDYWIDUALNY PROGRAM REHABILITACJI

Realizowany program rehabilitacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb pacjenta i aktualnych wskazań lekarskich. Prowadzony jest przez wykwalifikowanych terapeutów, zgodnie z zasadami postępowania w danej jednostce chorobowej i obowiązującą wiedzą w zakresie rehabilitacji.

Podczas terapii wykorzystywane są elementy terapii manualnej, techniki na tkankach miękkich, PNF, kinesiotaping, ćwiropczenia priocepcji, wzmacniające, rozciągające, a także zabiegi fizykalne.

Indywidualna praca prowadzona jest u pacjentów z różnego rodzaju urazami, zespołami bólowymi, przed i po operacjach w obrębie narządu ruchu.


MOBILIZACJE

Mobilizacja stawów obwodowych i stawów kręgosłupa polega na przywróceniu prawidłowych wzorców ruchowych w stawach, dzięki czemu pacjent odczuwa zdecydowaną ulgę i zwiększenie zakresu ruchu.

Mobilizacja tkanek miękkich polega na wykorzystaniu technik manualnych w celu usunięcia patologii układu mięśniowo-powięziowego. W łagodny i bezpieczny sposób dla pacjenta terapeuta dokonuje funkcjonalnej oceny układu mięśniowo-powięziowego i decyduje o zastosowaniu odpowiedniej terapii w różnych jednostkach chorobowych.

Terapia może być stosowana samodzielnie bądź jako uzupełnienie innych form terapii.