Specyfika medycyny wieku podeszłego

Domeną dyscypliny jaką jest Geriatria są schorzenia wieku podeszłego czyli w większości powyżej 65 roku życia. Wraz ze zmianami demograficznymi,których efektem jest dynamiczny wzrost liczby populacji osób starszych we wszystkich krajach świata coraz więcej uwagi poświęca się geriatrii co jest uwarunkowane specyficznym charakterem opieki nad pacjentem w wieku podeszłym. Geriatria stara się opóźniać lub spowalniać procesy starzenia się dzięki czemu pacjenci mogą dłużej funkcjonować samodzielnie a tym samym polepszyć sobie komfort życia zarówno w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Choroby wieku podeszłego cechuje w związku ze starzeniem się organizmu odrębność kliniczna. Cechami tymi są:
  • niespecyficzna manifestacja objawów chorobowych czyli nietypowy obraz kliniczny
  • choroby inny niż w młodszych grupach wiekowych np. bezbólowy zawał serca
  • zapalnie płuc bez temperatury
  • bezbólowe ostre zmiany zapalne w jamie brzusznej
Skutkiem tego są trudności diagnostyczne opóźniające skuteczne leczenie.  Wielochorobowość czyli występowanie wielu chorób jednocześnie najczęściej o charakterze przewlekłym dotyczy to najczęściej chorób związanych z postępującą miażdżycą czyli ośrodkowego układu nerwowego,układu sercowo-naczyniowego  kostno-stawowego,schorzeń nowotworowych. Pojawiają się objawy somatyczne ze strony różnych narządów takie jak:
  • nietrzymanie moczu
  • ograniczenie sprawności ruchowej
  • nadciśnienie tętnicze
  • choroba niedokrwienna serca
  • choroba zwyrodnieniowa stawów
  • zaparcia
W sferze psychiki zaburzenia emocjonalne i poznawcze najczęściej stany depresyjne, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci, różne typy otępienia często typu Alzheimera jako główne przyczyny niesprawności w wielu starszym, stany lękowe pobudzenia utrata orientacji. Polipragmazja czyli stosowanie dużej ilości leków /5-6/ często o przeciwstawnym działaniu. Najczęściej to leki przeciwbólowe od nadciśnienia tętniczego, moczopędne, nasercowe, uspakajające. Ze względu na znacznie częściej występujące objawy niepożądane niż u młodych np. hypotonię ortostatyczną po diuretykach, lekach hypotensyjnych, anty depresyjnych należy leczenie rozpoczynać od mniejszych dawek i stopniowo zwiększać. Należy wprowadzić łatwy schemat dawkowania oraz ograniczyć ilość leków do koniecznych. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na poprawę jakości życia w wieku podeszłym  jest utrzymanie jak najdłużej sprawności fizycznej czyli za wszelką cenę stawiać na aktywność fizyczną, umysłową, nie izolować się od życia społecznego, prawidłowo odżywiać. Najbardziej odpowiednią dietą dla wieku starszego jest dieta śródziemnomorska o niskiej zawartości tłuszczów ryby, mięso z indyka duże ilości warzyw i owoców, pieczywo pełnoziarniste z niską zawartością sodu, preparaty sojowe /białko soczewicy/ spożywania mąki suplementowanej kwasem foliowym. Należy pamiętać  o regularnym spożywaniu posiłków, wypijania większej ilości płynów, unkania przejadania się.

Opracowanie:

lek. med. Anna Chmurzyńska

zobacz profil   Rejestracja: tel. 693 101 100

Zobacz więcej artykułów