Przeciwwskazania do badania

Pole magnetyczne jakie wytwarza aparat MR może być przyczyną zaburzeń w funkcjonowaniu urządzeń elektrycznych w tym rozrusznika serca, czy neurostymulatorów. Osoby z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi nie mogą wchodzić do pomieszczenia aparatu.

Podczas badania istnieje również ryzyko podniesienia temperatury okolicznych tkanek u pacjentów z wszczepionymi elementami metalowymi, w tym endoprotezami, klipsami naczyniowymi lub ciałami obcymi.

Przeciwwskazania bezwzględne

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badania rezonansu magnetycznego są wszczepione u pacjenta urządzenia elektryczne i elektroniczne, a w szczególności:

  • rozrusznik serca (szczególnie starszego typu)
  • pompa insulinowa
  • wszczepiony aparat słuchowy
  • neurostymulatory
  • klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
  • metaliczne ciało w oku
  • urządzenia aktywowane magnetycznie
  • klaustrofobia.

 

Przeciwwskazania względne

Metalowe endoprotezy, stenty w naczyniach wieńcowych i innych niż wieńcowe po upływie 8 tygodni od wszczepienia, wkładki domaciczne, szwy i ciała obce w innej lokalizacji są względnym przeciwwskazaniem do badania MR.

Pierwszy trymestr ciąży jest również względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania. O wykonaniu badania decyduje lekarz radiolog.