PROMOCJA – HALUKSY

1 sierpnia 2014

Regulamin akcji: PROMOCJA - HALUKSY

§ 1

Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji pod nazwą „PROMOCJA - HALUKSY”, której organizatorem jest Żagiel Med z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4a.

§ 2
  1. Akcja przeprowadzona zostanie na terenie Szpitala ŻAGIEL MED, zlokalizowanego w Lublinie, przy ul. K. Przerwy – Tetmajera 21.
  2. W akcji uczestniczyć mogą wszyscy pacjenci, którzy w terminie od 1.08.2014 do 31.10.2014 zgłoszą się do przychodni / szpitala celem przeprowadzenia zabiegu operacyjnego obu stóp jednocześnie (w zakresie operacji haluksów).
  3. Każdy pacjent, który spełni powyższe wymagania otrzyma rabat na operację drugiej kończyny w wysokości 50%.
  4. Rabaty, o których mowa w ust. 3 nie przysługują w innych terminach realizacji konsultacji, niż te wymienione w ust. 2.
  5. Rabat będzie naliczany pacjentom w rejestracji szpitala i przychodni, w dniu opłacania zabiegu operacyjnego.
  6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od szpitala lekarze operujący haluksy odwołają, przesuną termin zabiegu dla pacjentów już zapisanych organizator zobowiązuje się do wskazania innego terminu poza wskazanym w ust. 2, w którym odbędą się konsultacje z zastosowaniem rabatów opisanych w ust. 3.
§ 3

Niniejszy Regulamin dostępny jest w rejestracji szpitala i przychodni ŻAGIEL MED.

§ 4

Żagiel MED zachowuje prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Zobacz archiwum aktualności