Program profilaktyki raka szyjki macicy

Z powodu raka szyjki macicy umiera rocznie około 1 700 kobiet. Ta choroba stanowi blisko 11% wszystkich nowotworów diagnozowanych u kobiet. Bardzo ważne są badania profilaktyczne, które można wykonać w ramach programu NFZ.

rak szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy przygotowany jest dla kobiet w wieku 25-59 lat, które:

  • nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich trzech lat,
  • są obciążone czynnikami ryzyka: zakażenie wirusem HIV, przyjmowanie leków immmunosupresyjnych, zakażenie HPV – typ wysokiego ryzyka.

Badanie składa się z etapów: podstawowego i pogłębionej diagnostyki.

Na etapie podstawowym pacjentkom POZ Żagiel Med wykonywane jest badanie cytologiczne –  pobierany jest materiał do badania, a następnie wysłany do oceny mikroskopowej. Jeżeli wynik jest prawidłowy i nie ma czynników ryzyka, lekarz zaleca ponowne badania po trzech latach. W przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka, wskazane jest wykonywanie badań co 12 miesięcy.

Jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania, pacjentka zostaje skierowana do drugiego etapu programu (pogłębiona diagnostyka).

Etap pogłębionej diagnostyki

Pacjentka z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego kierowana jest na dalszą diagnostykę – badanie kolposkopowe, wykonywane w ramach programu.

Jeżeli konieczne jest zweryfikowanie obrazu kolposkopowego, pacjentka ma pobierane celowane wycinki do badania histopatologicznego.

Na tej podstawie podejmowane są decyzje, dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego: skierowanie na leczenie lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego.