Program profilaktyki gruźlicy

11 sierpnia 2014

Program dedykowany dla pacjentów będących pod opieką naszych pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych, oraz nieposiadających dotychczas rozpoznanej gruźlicy, w tym:
- osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z rozpoznaną gruźlicą, lub
- osoby u których występuje przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:

  • Długotrwałe bezrobocie
  • Niepełnosprawność
  • Długotrwała choroba
  • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych
  • Bezdomność

Wymagane jest pisemne oświadczenia pacjenta, iż w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał takiemu badaniu ankietowemu, także w innych przychodniach.

Program realizowany jest przez:

  • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety
  • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej
  • w przypadku pacjentów z największej grupy ryzyka pisemne przekazanie informacji do lekarza POZ  celem dalszej oceny zdrowia.

Program realizowany przez wszystkie pielęgniarki środowisko-rodzinne

Zobacz archiwum aktualności