Program profilaktyki chorób układu krążenia

1 sierpnia 2014

Jest to program dedykowany do wybranych pacjentów, którzy znajdują się pod opieką naszych lekarzy rodzinnych, w danym roku kalendarzowym będących w 35, 40, 45, 50 lub 55 roku życia, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia, i w okresie ostatnich 5 lat nie korzystali z tego programu.

Program kierowany jest do pacjentów z czynnikami ryzyka:
nadciśnienie tętnicze (RR> 140/90 mmHg), zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzenie tolerancji glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne.

Program realizowany jest poprzez:

  • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety (rejestracja lub pielęgniarka)
  • wykonanie badań biochemicznych krwi (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy, glukoza
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • określenie BMI
  • wizyta u lekarza POZ wraz z badaniem przedmiotowym i oceną czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikacja pacjenta do grupy ryzyka
  • edukacja zdrowotna pacjenta
  • przekazanie informacji pacjentom, u których rozpoznano choroby układu krążenia, o wynikach badań i poinformowanie pacjenta o konieczności zmiany trybu życia lub skierowanie do dalszej diagnostyki lub poradni specjalistycznych

Program realizowany przez wszystkich lekarzy rodzinnych i pielęgniarski środowiskowo-rodzinne w Przychodni Onyksowa 12Przychodni Zana 32A.

Zobacz archiwum aktualności