Płaskostopie – nigdy więcej!

Wszystko za sprawą nowoczesnej metody z wykorzystaniem biodegradowalnego implantu CALCANEO STOP. Skuteczne wyleczenie bez konieczności wykonywania kolejnych zabiegów.

Termin stopa „płaska” lub płasko-koślawa” odnosi się do stopy ze spłaszczeniem łuku podłużnego i koślawym ustawieniem pięty. Nie jest to termin ścisły, gdyż stopy płaskie mogą być wiotkie lub sztywne, a deformacja spowodowana jest różnymi czynnikami.

Najczęściej spotykamy stopy płasko-koślawe wiotkie, stanowiące częsty problem wśród dzieci i dorosłych. Trudność tworzy rozróżnienie wszelkich wariantów normy, zwykle związanych z uogólnioną wiotkością wielostawową oraz wykrycie symptomów i nieprawidłowości mogących prowadzić do wtórnych deformacji stopy. U małych dzieci stopa może wydawać się płaska na skutek obecności poduszeczki tłuszczowej, która zimniejsza się wraz ze wzmocnieniem mięśni krótkich stopy i doskonaleniem mechanizmu chodu.

Przyczyny i rodzaje płaskostopia

U części społeczeństwa na skutek osłabienia układu więzadłowego dochodzi do utrwalenia i pogłębienia pierwotnej deformacji stopy. Zwykle stanowi to jedynie problem kosmetyczny, jednak w połączeniu z uogólnioną wiotkością, czy nadwagą może prowadzić do dodatkowych zniekształceń tj. paluchy koślawe i stopniowo narastających dolegliwości bólowych.

Stopnie deformacji płasko-koślawej stóp:

norma
1 – umiarkowane obniżenie łuku podłużnego, oś stępu poprawna, dobra strefa obciążania
2 – pełne obniżenie łuku podłużnego, koślawość stępu, spłaszczenie stopy
3 – odwrócenie łuku podłużnego „excavity”, skrajna koślawość stępu, spłaszczenie i poszerzenie obrysu stopy

Implant CALCANEO STOP

Zwykle stopień 1. deformacji płasko-koślawej wymaga stosowania właściwie dobranych wkładek ortopedycznych. Natomiast 2. i 3. stopień deformacji może już powodować konflikt z obuwiem i z czasem powodować dolegliwości bólowe podczas chodzenia, a w skrajnych przypadkach nawet w spoczynku.

Leczenie operacyjne stóp płasko-koślawych nie było popularne ze względu na konieczność zastosowania szerokiego dostępu operacyjnego, użycia wielu implantów i konieczności długiego unieruchomienia gipsowego. Stąd poszukiwania metody łatwej i skutecznej korekcji stopy. Efektem, już ponad 30-to letnich doświadczeń, jest biodegradowalny implant CALCANEO STOP korygujący deformację płasko-koślawą stopy. Można go stosować zarówno u dzieci, od 7-8 roku życia, jak i u dorosłych.

Zalety implantu:

  • minimalny dostęp operacyjny (1-1,5 cm)
  • stabilny montaż implantu dlatego brak potrzeby stosowania unieruchomienia gipsowego – pionizacja i chodzenie w 1-2 dobie po zabiegu
  • implant jest biodegradowalny (przebudowywany we własną tkankę kostną pacjenta) – czas resorpcji umożliwia przebudowę kostną oraz adaptacje mięśniową i więzadłową
  • brak konieczności ponownego zabiegu celem usunięcia implantu
  • brak osteolizy na skutek mechanicznego drażnienia tkanek otaczających (spotykane przy implantach z tworzywa czy metalu)
  • brak potrzeby wykorzystania promieniowania radiologicznego podczas aplikacji implantu

Przykłady kliniczne:

przed zabiegiem prawa po zabiegu (1 doba)
przed zabiegiem prawa po zabiegu (1 doba)
przed zabiegiem po zabiegu (1 doba)
przed zabiegiem prawa po zabiegu (1 doba)

Rejestracja konsultacji medycznych: 81 44 10 444

Lekarze wykonujący zabieg:

 

dr n. med. Tomasz Raganowicz

zobacz profil

lek. med. Monika Sarna

zobacz profil

Zobacz więcej artykułów