dodaj opinię

Wybierz ocenę dla dr hab. n. med. Marek Iłżecki i uzasadnij ją.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna! Dzięki niej jesteśmy w stanie stale się rozwijać i dążyć do najwyższej jakości, by świadczone przez nas usługi w pełni odpowiadały Państwa oczekiwaniom.

Pragniemy poinformować, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest CRH Żagiel Med Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 21, KRS: 0000315316. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: iod@zagielmed.pl.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu dokonywania oceny jakości usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu CRH Żagiel Med jako Administratora Danych, w postaci dokonywania oceny oraz poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (EU) 2016/679 – RODO).

Podanie adresu e-mail jest konieczne dla wystawienia opinii dotyczącej udzielonemu Państwu świadczenia – tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zweryfikować rzetelność wystawianej opinii. Państwa dane będą przetwarzane przez CRH Żagiel Med do czasu realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania, zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez CRH Żagiel Med lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie jedynie w celu zabezpieczenia roszczeń, aż do czasu ich wygaśnięcia lub w innych celach i przez czas przewidziany przepisami prawa.

Mają Państwo prawo do dostępu do dotyczących Państwa danych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.