dr n. med.

Jakub Gołyski

specjalista chirurgii ogólnej

0 opinii

Godziny przyjęć Pn Wt Śr Cz Pt
Przychodnia Przyszpitalna
-
1500-1700
-
-
-
Opinie pacjentów

Urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim 20 lipca 1979 roku. W latach 1998-2004 ukończył studia na Akademii Medycznej w Lublinie na Wydziale Lekarskim. Staż podyplomowy odbył w SPSK 4 w Lublinie w Latach 2004-2005. Specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej rozpoczął w marcu 2006 w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, a ukończył ją i zdałem egzamin specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii ogólnej w kwietniu 2013 roku, pracując jako asystent w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W czerwcu 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od września 2013 do grudnia 2019 pracował w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej. Od stycznia 2020 ponownie pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie (dawny Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie). Od czasu rozpoczęcia specjalizacji uczestniczył w wielu konferencjach, sympozjach, warsztatach i szkoleniach, zarówno w Polsce, jak też za granicą. Szkolenia dotyczyły chirurgii ogólnej, a w szczególności dotyczyły diagnozowania i leczenia przepuklin. Przepukliny są doktora pasją chirurgiczną. Całokształt mojego postępowania obejmuje diagnozowanie, przygotowanie Pacjentów, operowanie i prowadzenie swoich Pacjentów po operacji. Wykonuje operacje przepuklin brzusznych (pachwinowych, udowych, pępkowych, pooperacyjnych, pourazowych, przepuklin brzusznych olbrzymich) zarówno metodami otwartymi, jak też laparoskopowymi. Wśród najczęściej wykonywanych zabiegów przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową z użyciem imlantu (siatki) są: metoda TEP - totally extraperitoneal (dostęp endoskopowy całkowicie pozaotrzewnowy) oraz metoda TAPP - tranabdominal preperitoneal (dostęp przezbrzuszny przedotrzewnowy). Wśród metod otwartych, z wszyciem implantu, najczęstszym zabiegiem operacyjnym przepukliny pachwinowej jest operacja metodą Lichtenstein. Operacje przepuklin pępkowych wykonuje metodą otwartą z wszyciem implantu lub bez oraz metodą laparoskopową z wewątrzotrzewnowym umiejscowieniem implantu – metoda IPOM lub IPOM plus. Przepukliny brzuszne pooperacyjne lub pourazowe najczęściej wymagają odpowiedniego przygotowania Pacjenta, obejmującego postepowanie dietetyczne (redukcja masy ciała), zaprzestanie palenia tytoniu, rehabilitację, pozwalającą na wzmocnienie mięśni brzucha, prawidłowe przygotowanie metaboliczne (odowiednią kontrolę cukrzycy czy schorzeń płuc, takich jak astma oskrzelowa lub POCHP). Operacje wykonywane w przypadku przepuklin brzusznych są najczęściej operacjami otwartymi z wszyciem implantu lub rzadziej operacjami metodą IPOM.

Konstultacje

Konsultacja chirurgiczna cena: 150,00 PLN

Zabiegi

Operacja przepukliny