NanoKnife – operacyjne leczenie nowotworów

Zespół lekarzy, pod kierownictwem dr n. med. Ryszarda Wierzbickiego, 13 października 2017 r. przeprowadził dwie operacje u pacjentów z rakiem trzustki z użyciem procedury NanoKnife (IRE), łącznie z termoablacją mikrofalową. Zabiegi wykonano w szpitalu Żagiel Med przy ul. Tetmajera w Lublinie.

Leczenie chorych ze zmianami nowotworowymi trzustki

Operacja NanoKnife w Żagiel MedW obu przypadkach obszarem operowanym była trzustka oraz jednoczasowo przerzuty nowotworowe do wątroby. Warto podkreślić, że metoda ta umożliwia leczenie chorych z guzami o granicznych kryteriach resekcyjności, naciekającymi na naczynia.

– Co ważne, przy tego typu operacji naczynia krwionośne i nerwy pacjenta nie ulegają jakiemukolwiek uszkodzeniu. Z obserwacji 3-letniej pacjentów wynika, że okres gojenia i powrót do dobrego stanu ogólnego jest bardzo krótki. Dzięki zachowaniu unaczynienia oraz drogami limfatycznymi dochodzi do sprawnego usunięcia zmian martwiczych – podkreśla dr n. med. Ryszard Wierzbicki, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej ze szpitala Żagiel Med.

Na czym polega działanie NanoKnife?

Aparat, za pomocą którego przeprowadzane są zabiegi operacyjne, składa się z generatora impulsów wysokiego napięcia oraz wbudowanego komputera z oprogramowaniem do planowania i sterowania zabiegiem. W celu precyzyjnego ustalenia operowanego pola jest możliwość podłączenia do 6 elektrod. Rozmieszczanie elektrod odbywa się pod kontrolą USG lub tomografu komputerowego.

Przewaga terapii NanoKnife

NanoKnife Żagiel MedW odróżnieniu od dotychczasowych technik, system NanoKnife (IRE) nie opiera się na efektach termicznych, jest więc wolny od ryzyka ucieczki ciepła, jak również nie powoduje trwałego uszkodzenia naczyń krwionośnych, przewodów nerwowych i innych krytycznych struktur. W związku z tym NanoKnife (IRE) może rozszerzyć możliwości terapii ablacyjnej ognisk patologicznych na bezpośrednie sąsiedztwo ważnych struktur, stanowiąc obiecującą opcję terapeutyczną dla obszarów trudnych do leczenia i dla pacjentów, którzy dotychczas byli dyskwalifikowani z leczenia operacyjnego i z ablacji z powodu lokalizacji zmian.

Około 40% chorych na raka trzustki ma przerzuty w chwili rozpoznania, ze znacznie gorszym rokowaniem z medianą przeżycia do 6 miesięcy i bardzo niską przeżywalnością długoterminową (mniej niż 1%).

Wskazania do zastosowania NanoKnife

Dotyczą pozostałych 40-50% pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem bez przerzutów, u których chirurgiczna interwencja nie jest możliwa z powodu nowotworu zlokalizowanego w pobliżu dużych naczyń krwionośnych oraz ma zastosowanie ( przyp. autora dr n. med. Ryszarda Wierzbickiego) w połączeniu z klasycznymi procedurami chirurgicznymi i również z użyciem jednoczasowo termoablacji mikrofalowej. 

W przypadku większości pacjentów z takimi zmianami nowotworowymi oferowana jest w leczeniu standardowym paliatywna chemioterapia oraz/lub radioterapia. Trzeba pamiętać, że większość tych pacjentów można zakwalifikować do dalszego leczenia metodą NanoKnife (IRE).

 

 

 

 

 Lekarz wykonujący zabieg:

  

dr n. med. Ryszard Wierzbicki

zobacz profil lekarza

 

Opinie pacjentów:

 kama

Jestem wdzięczna Panu doktorowi za uratowanie mojego męża. Wspaniały specjalista. Widać, że lekarz z powołania. Od razu na pierwszych konsultacjach naprawdę zaangażował się w pomoc nam dzięki czemu operacja nie była dla nas tak stresująca.

 Z.A.

Dr Wierzbicki to przede wszystkim wspaniały człowiek. Wspaniały lekarz, rozumiejący swoich pacjentów, doskonały fachowiec.

 

Dowiedz się więcej o leczeniu metodą NanoKnife

Zobacz więcej artykułów