PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

PNF to metoda posiadająca własną filozofię oraz zasady pracy z pacjentem. Priorytetem terapii jest praca nad funkcją, której pacjent potrzebuje. Zakres ruchu czy siła są tylko środkami, jakimi się posługujemy w celu poprawienia funkcji pacjenta. Koncepcja PNF patrzy na chorego w sposób całościowy, angażując do terapii inne, silne, zdrowe partie ciała, dzięki temu pozwala na wykorzystanie rezerw, które znajdują się w organizmie, motywując w ten sposób pacjenta do dalszej pracy. To pacjent ustala cel swojej terapii, natomiast terapeuta prowadzący pomaga go osiągnąć. Dzięki bezbolesności tej metody pacjent jest zmotywowany do pracy i ma dobre nastawienie do współpracy z fizjoterapeutą.