Kinezyterapia


PNF

PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) to metoda posiadająca własną filozofię oraz zasady pracy z pacjentem. Priorytetem terapii jest praca nad funkcją, której pacjent potrzebuje.

Zakres ruchu czy siła są tylko środkami, jakimi się posługujemy w celu poprawienia funkcji pacjenta. Koncepcja PNF patrzy na chorego w sposób całościowy, angażując do terapii inne, silne, zdrowe partie ciała, dzięki temu pozwala na wykorzystanie rezerw, które znajdują się w organizmie, motywując w ten sposób pacjenta do dalszej pracy.

To pacjent ustala cel swojej terapii, natomiast terapeuta prowadzący pomaga go osiągnąć. Dzięki bezbolesności tej metody pacjent jest zmotywowany do pracy i ma dobre nastawienie do współpracy z fizjoterapeutą.


ĆWICZENIE BIERNE

Ruch w stawach pacjenta wykonywany jest przy pomocy fizjoterapeuty, siła mięśniowa pacjenta wynosi 0-1. Ćwiczenia te wykonuje się głównie przy porażeniach i niedowładach.


ĆWICZENIE CZYNNO-BIERNE

Ruch w stawach wykonywany jest przez fizjoterapeutę, a zadaniem pacjenta jest czynne rozluźnianie mięśni. Ćwiczenia te wykonywane są głównie po zabiegach chirurgicznych w obrębie narządu ruchu, po unieruchomieniu w opatrunku gipsowym i mają za zadanie poprawę zakresu ruchomości.


ROTOR, CYKLOERGOMETR

Rotor, cykloergometr ćwiczenia czynne wykonywane na przyrządach, które mają za zadanie wzmocnić siłę mięśniową, zwiększyć zakres ruchu, poprawić krążenie.


ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU

Ćwiczenia czynne w odciążeniu polegają one na samodzielnym wykonywaniu ruchów przez pacjenta przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała. Celem ćwiczeń jest przeciwdziałanie zanikom mięśni, zapobieganie przykurczom w stawie, zwiększenie zakresu ruchów w stawach.


ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU Z OPOREM

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem polegają one na samodzielnym wykonywaniu ruchów przez pacjenta przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała z dozowanym odpowiednio oporem za pomocą systemu bloczkowo-ciężarkowego.


ĆWICZENIA CZYNNE

Ćwiczenia czynne są to ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta pod kontrolą fizjoterapeuty. Mają one na celu zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni, utrzymanie i zwiększenie zakresów ruchu w stawach, poprawa koordynacji ruchowej.


ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE

Ćwiczenia izometryczne są to ćwiczenia polegające na czynnym napinaniu mięśni przez pacjenta, bez zmiany długości mięśnia, zmienia się tylko jego napięcie. Ćwiczenia te przeciwdziałają zanikom mięśniowym, utrzymują aktywność mięśni w obrębie unieruchomionego odcinka ciała (np. opatrunek gipsowy), wzmacniają mięśnie.


ĆWICZENIA – ROTOR


ĆWICZENIA – STEPPER


NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI


ĆWICZENIA MANUALNE


ĆWICZENIA ODDECHOWE


ĆWICZENIA ZESPOŁOWE

 

LISTA I CENY WSZYTSKICH ZABIEGÓW