Usuniecie mięska cewkowego

Wskazania do zabiegu

Uwypuklanie się błony śluzowej poza ujście zewnętrzne cewki moczowej określa się mianem „wypadania śluzówki cewki moczowej” lub „mięska cewkowego”.

W ujściu zewnętrznym cewki moczowej widoczna jest różnej wielkości czerwona tkanka o kształcie polipa. Wielkość może się wahać od około 0,5 cm do kilku centymetrów.

Przy dużym mięsku cewkowym może dochodzić do utrudnienia w oddawaniu moczu. Powierzchnia łatwo krwawi, a przy dłużej trwającym może dochodzić do martwicy.

Opis zabiegu

Pacjentka jest ułożona na plecach w pozycji ginekologicznej. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.

Po odkażeniu pola operacyjnego, najczęściej przy pomocy noża elektrycznego, wycina się zmianę. Czasami zakłada się szwy.

Jak się przygotować?

Należy zgłosić się do szpitala na czczo z badaniami zleconymi przez anestezjologa w czasie konsultacji, niezbędnymi do wykonania znieczulenia.

W przypadku zabiegu w znieczuleniu miejscowym nie jest wymagane szczególne przygotowanie.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Pacjenci są kwalifikowanie na podstawie konsultacji urologicznej.

Przewidywany czas hospitalizacji

Zabieg jest wykonywany w ramach chirurgii jednego dnia.

Zalecenia po zabiegu

Po zabiegu z reguły konieczne jest przyjmowanie leków odkażających.

W niektórych przypadkach konieczne jest założenie i pozostawienie na 1-2 dni cewnika pęcherzowego.

 


Redakcja merytoryczna: dr n. med. Robert Klijer