Operacja zwężenia cewki

Wskazania do zabiegu

Krótkie nawrotowe zwężenie cewki moczowej. U pacjentów, u których leczenie endoskopowe jest przeciwwskazane lub nie przynosi spodziewanych efektów, szczególnie u młodych.

Opis zabiegu

Zabieg przeprowadzany jest w warunkach sali operacyjnej i polega na wycięciu zwężonego odcinka cewki moczowej i odtworzeniu jej ciągłości.

Czasami istnieje potrzeba zastąpienia wyciętego lub zwężonego fragmentu cewki przeszczepem. Najczęściej wykorzystywanym materiałem służącym do rekonstrukcji jest błona śluzowa policzka.

Jak się przygotować

Pacjenci są kwalifikowanie na podstawie konsultacji urologicznej. Z reguły konieczne jest wykonanie przed zabiegiem uroflowmetrii -przepływu cewkowego oraz urethrografii – obrazowania cewki moczowej poprzez podanie kontrastu bezpośrednio do cewki pod ekranem rentgenowskim.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Należy zgłosić się do szpitala na czczo z badaniami zleconymi przez anestezjologa w czasie konsultacji, niezbędnymi do wykonania znieczulenia.

Przewidywany czas hospitalizacji

Hospitalizacja trwa zwykle około 3 dób.

Zalecenia po zabiegu

Z reguły jest konieczność utrzymania cewnika przez okres około 14 dni oraz przyjmowania leków przeciwbakteryjnych.

Czasami niezbędne jest założenie cystostomii czyli odprowadzenie moczu bezpośrednio z pęcherza i utrzymanie jej aż do wygojenia się zespolenia.

 


Redakcja merytoryczna: dr n. med. Robert Klijer