Nacięcie wędzidełka w znieczuleniu ogólnym

Definicja

Wędzidełko napletkowe łac. frenulum preputii jest t fałd skórny łączący napletek z żołędzią prącia jest zlokalizowany na dolnej powierzchni prącia.

Wskazania do zabiegu

Głównym wskazaniem do zabiegu jest zbyt krótkie wędzidełko, które powoduje dyskomfort podczas aktywności seksualnej.

Opis zabiegu

Pacjent jest ułożony na plecach. Po odkażeniu napletka urolog znieczula okolicę wędzidełka. Następnie szwami rozpuszczalnymi zszywa poprzecznie osłonki.

Jak się przygotować?

Należy zgłosić się do szpitala na czczo z badaniami zleconymi przez anestezjologa w czasie konsultacji niezbędnymi do wykonania znieczulenia.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Pacjenci są kwalifikowanie na podstawie konsultacji urologicznej

Przewidywany czas hospitalizacji

Zabieg jest wykonywany w ramach chirurgii jednego dnia

Zalecenia po zabiegu

Obecnie zakłada się szwy samorozpuszczające się, które nie wymagają zdejmowania. Przez około tydzień nie należy kąpać się w wannie. Powinna być zachowana wstrzemięźliwość seksualna przez okres około 3-4 tygodni. Zalecana jest wizyta kontrolna po około 7 dniach.

Opracowanie: dr n. med. Robert Klijer