Nacięcie wędzidełka w znieczuleniu ogólnym

Wędzidełko napletkowe (łac. frenulum preputii) jest to fałd skórny łączący napletek z żołędzią prącia. Zlokalizowany jest na dolnej powierzchni prącia.

Wskazania do zabiegu

Głównym wskazaniem do zabiegu jest zbyt krótkie wędzidełko, które powoduje dyskomfort podczas aktywności seksualnej.

Opis zabiegu

Pacjent jest ułożony na plecach. Po odkażeniu napletka urolog znieczula okolicę wędzidełka. Następnie szwami rozpuszczalnymi zszywa poprzecznie osłonki.

Jak się przygotować?

Należy zgłosić się do szpitala na czczo z badaniami niezbędnymi do wykonania znieczulenia, zleconymi przez anestezjologa w czasie konsultacji.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Pacjenci są kwalifikowanie na podstawie konsultacji urologicznej.

Przewidywany czas hospitalizacji

Zabieg jest wykonywany w ramach chirurgii jednego dnia.

Zalecenia po zabiegu

  • Obecnie zakłada się szwy samorozpuszczające się, które nie wymagają zdejmowania.
  • Przez około tydzień nie należy kąpać się w wannie.
  • Powinna być zachowana wstrzemięźliwość seksualna przez okres około 3-4 tygodni.
  • Zalecana jest wizyta kontrolna po około 7 dniach.

 


Redakcja merytoryczna: dr n. med. Robert Klijer