Usuwanie guzków piersi

PREDYSPOZYCJE/CEL
Zabieg wykonuje się u chorych z różnego rodzaju zmianami ogniskowymi piersi
Operację wykonuje się ze wskazań leczniczych.
Celem zabiegu jest usunięcie zmiany piersi i poddanie jej badaniu histologicznemu.

OPIS ZABIEGU
Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Chory jest znieczulony miejscowe. Czasami jeśli tego wymaga stan miejscowy wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach.
Radykalne wycięcie zmiany piersi polega na wykonania chirurgicznego cięcie nad zmianą a następnie wypreparowaniu jej w całości z marginesem zdrowych tkanek. Wielkość marginesu usuwanych tkanek jest ustalana przed zabiegiem, może jednak ulec zmianie śródoperacyjnie jeśli stan miejscowy oraz podejrzenia kliniczne co do rodzaju zmiany tego wymagają. Po usunięciu zmiany wykonuje się kontrole krwawienia, oraz plastykę brzegów celem zmniejszenia ich napięcia w trakcie zamykania rany. Jeśli stan miejscowy tego wymaga może zostać założony dren do rany. W zależności od głębokości cięcia zakładamy dwie lub jedną warstwę szwów które zamykają ranę pierwotnie. Wygląd blizny pooperacyjnej uzależniony jest od wielkości usuniętej zmiany i marginesu oraz od właściwości osobniczych chorego.
W przypadku braku możliwości zamknięcia pierwotnego rany możliwe są inne sposoby jej zamknięcia: zamknięcie płatem – w przypadku wystąpienia takiego ryzyka chory zostanie poinformowany o tym przed zabiegiem.