Ginekomastia

PREDYSPOZYCJE/CEL Zabieg wykonuje się u chorych płci męskiej z przerośniętymi tkankami miękkimi piersi tzw. GINEKOMASTIA Operację wykonuje się ze wskazań zdrowotnych i estetycznych. Celem zabiegu jest usunięcie przerośniętych tkanek miękkich piersi i poddaniu ich badaniu histologicznemu. OPIS ZABIEGU Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Chory jest znieczulony ogólnie. Czasami jeśli tego wymaga stan miejscowy wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji. Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach: może to być cięcie  w fałdzie podpiersiowym lub półkoliste cięcie wokół otoczki brodawki [uzgadniane najlepsze rozwiązanie z pacjentem przed zabiegiem]. Następnie wypreparowuje się i usuwa z w/w cięcia nadmiar tkanek miękkich piersi. W przypadku dużego nadmiaru tkanek i znacznego opadnięcia kompleksu brodawka otoczka, wykonuje się przeniesienie kompleksu brodawka otoczka na wyznaczone miejsce w postaci płata na dolnej szypule [zbudowanego z dolnej części odnaskórkowanej skóry piersi] lub w postaci przeszczepu. Operację kończy się kontrolą i zaopatrzeniem miejsc krwawienia w polu operacyjnym, założeniem drenu oraz szwów na tkanki podskórne i skórę.