Ginekomastia

Zabieg wykonuje się u chorych płci męskiej z przerośniętymi tkankami miękkimi piersi tzw. ginekomastia. Operację wykonuje się ze wskazań zdrowotnych i estetycznych. Celem zabiegu jest usunięcie przerośniętych tkanek miękkich piersi i poddaniu ich badaniu histologicznemu.

ginekomastia, Centrum Chirurgii Plastycznej Żagiel Med w Lublinie

Ginekomastia – opis zabiegu

Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Chory jest znieczulony ogólnie. Czasami jeśli tego wymaga stan miejscowy wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji.

Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach: może to być cięcie w fałdzie podpiersiowym lub półkoliste cięcie wokół otoczki brodawki (uzgadniane najlepsze rozwiązanie z pacjentem przed zabiegiem).

Następnie wypreparowuje się i usuwa z w/w cięcia nadmiar tkanek miękkich piersi. W przypadku dużego nadmiaru tkanek i znacznego opadnięcia kompleksu brodawka otoczka, wykonuje się przeniesienie kompleksu brodawka otoczka na wyznaczone miejsce w postaci płata na dolnej szypule (zbudowanego z dolnej części odnaskórkowanej skóry piersi) lub w postaci przeszczepu.

Operację kończy się kontrolą i zaopatrzeniem miejsc krwawienia w polu operacyjnym, założeniem drenu oraz szwów na tkanki podskórne i skórę.


Rejestracja na konsultacje i zabiegi chirurgii plastycznej

tel. 607 685 160