Wycinanie zmian skórnych i podskórnych z badaniem hist-pat.

Zabieg wykonuje się u chorych z różnego rodzaju rozrostowymi zmianami skóry, typu: pieprzyki, włókniaki, kaszaki, nagniotki, brodawki, modzele, guzki, uwypuklenia, znamiona, torbiele, tkanki podskórne, przebarwienia. 

Operację wykonuje się ze wskazań zdrowotnych bądź estetycznych. Celem zabiegu jest usunięcie zmiany skórnej i poddanie jej badaniu histologicznemu oraz zamknięciu powstałego ubytku skóry.

dermatochirurgia, Centrum Chirurgii Plastycznej Żagiel Med w Lublinie

Na czym polega zabieg wycinania zmian skórnych?

Zabieg wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. Chory jest znieczulony miejscowo. Czasami, jeśli tego wymaga stan miejscowy wykonuje się rysunki wyznaczające linie cięć oraz stanowiące punkty orientacyjne w trakcie operacji.

Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym, wykonuje się cięcia w wyznaczonych miejscach. Radykalne wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej polega na wykonaniu chirurgicznego cięcia najczęściej w kształcie eliptycznym wokół lub nad zmianą, a następnie wypreparowaniu jej w całości z marginesem zdrowych tkanek.

Wielkość marginesu usuwanych tkanek jest ustalana przed zabiegiem, może jednak ulec zmianie śródoperacyjnie jeśli stan miejscowy oraz podejrzenia kliniczne co do rodzaju zmiany tego wymagają.

wycinanie zmian skórnych

Po usunięciu zmiany skórnej wykonuje się kontrolę krwawienia, następnie podpreparowuje brzegi rany celem zmniejszenia ich napięcia w trakcie zamykania rany. Jeśli stan miejscowy tego wymaga, może zostać założony dren do rany. W zależności od głębokości cięcia zakładane są dwie lub jedna warstwa szwów, które zamykają ranę pierwotnie.

Wygląd blizny pooperacyjnej uzależniony jest od wielkości usuniętej zmiany i marginesu oraz od właściwości osobniczych chorego. W przypadku braku możliwości zamknięcia pierwotnego rany, możliwe są inne sposoby jej zamknięcia: zamknięcie wtórne, zamknięcie przeszczepem, zamknięcie płatem – w przypadku wystąpienia takiego ryzyka chory zostanie poinformowany o tym przed zabiegiem.

Jak przygotować się do zabiegu?

Jeśli zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym u pacjentów bez obciążeń, w wywiadzie zwykle nie wykonuje się przed tego typu operacją badań dodatkowych.

Niemniej jednak lekarz czasami może zlecić wykonanie rutynowych badań laboratoryjnych w zależności od stanu zdrowia pacjenta, może również zlecić inne badania dodatkowe np. EKG, RTG płuc czy USG jamy brzusznej.

Badania laboratotyjne:

 • morfologia krwi,
 • grupa krwi,
 • układ krzepnięcia (INR, APTT),
 • CRP,
 • elektrolity we krwi (Na, K),
 • kreatynina we krwi,
 • glukoza we krwi,
 • białko we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • HbsAb, antyHCV.

Zalecenia po zabiegu wycinania zmian skórnych

 • Toaleta rany: codzienna zmiana opatrunku.
 • Możliwość kąpieli w 3-7 dobie po zabiegu.
 • Pole dawcze – pozostawienie opatrunku do samoistnego oddzielenia.
 • Ochrona przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz światłem słonecznym (filtr UV > 30).
 • Usunięcie szwów za 7 -14 dni.
 • Oszczędzający tryb życia przez 14-21 dni; następnie stopniowa rehabilitacja ruchowa.
 • Dieta bogatobiałkowa.
 • Przewidywane wizyty kontrolne w odstępach: 1-3 tyg. (usunięcie szwów/wynik badania histologicznego); 1 mies. / 3 mies. / 6 mies. / 1 rok.

Rejestracja na konsultacje i zabiegi chirurgii plastycznej

tel. 607 685 160