Resekcja żołądka

Bariatria to dziedzina medycyny, która zajmuje się chirurgicznym leczeniem otyłości. Stały wzrost liczby osób otyłych na świecie, w tym również w Polsce, osiąga rozmiary epidemii. 

chirurgiczne leczenie otyłościW celu uniknięcia niepożądanych chorób, towarzyszących zwykle otyłości – w tym także składowych zespołu metabolicznego nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu B i dyslipidemii (zaburzenia gospodarki tłuszczowej), ale także w konsekwencji niewydolności sercowo-naczyniowej, oddechowej, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów biodrowych oraz kolanowych – istnieje konieczność objęcia leczeniem wielu chorych.

Wieloośrodkowe analizy prowadzone na całym świecie dowiodły, że skuteczność leczenia zachowawczego ocenia się na poziomie od 1 do 8% chorych w porównaniu z 85-procenową skutecznością leczenia chirurgicznego. Za skuteczne uważamy takie leczenie, które w konsekwencji prowadzi także do uzyskania w sposób trwały należnej lub zbliżonej do niej masy ciała.

Podstawowym parametrem oceniającym stopień otyłości jest wskaźnik masy ciała BMI (body mass index), który wyraża stosunek masy ciała w kg do wzrostu w m, podniesionego do potęgi ², np. BMI pacjenta z masą ciała 120 kg i wzrostem 1,65 m wynosi: BMI = 120 / (1,65*1,65) = 44,11.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjmuje się następujące wartości BMI:

 • 20-24,9 – norma
 • 25-29,9 – nadwaga
 • 30-34,9 – otyłość I stopnia
 • 35-39,9 – otyłość II stopnia
 • powyżej 40 – otyłość III stopnia (olbrzymia)

 

Zespół interdyscyplinarny w Żagiel Med

W Żagiel Med w Lublinie istnieje możliwość kompleksowego, chirurgicznego leczenia otyłości. Szpital spełnia wszelkie wymogi stawiane tego typu ośrodkom. Jednym z warunków koniecznych, określonych przez Zarząd Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, jest stworzenie zespołu interdyscyplinarnego, zajmującego się chorymi otyłymi.

Zespołem kieruje doświadczony chirurg, a w jego skład wchodzą:

 • chirurg bariatra
 • anestezjolog
 • internista
 • kardiolog
 • pulmonolog
 • dietetyk kliniczny
 • psycholog kliniczny. 

Nasz zespół dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem w ramach swoich specjalizacji, zapewniając pacjentom z Polski i zagranicy przeprowadzenie niezbędnych badań i konsultacji na etapie przygotowania, a także stosownej kwalifikacji do leczenia operacyjnego oraz operacji w warunkach sali operacyjnej zapewniającej dostęp do sprzętu laparoskopowego i anestezjologicznego, pozwalającego na wykonanie operacji w warunkach bezpiecznych.

 

Dla kogo wskazane jest leczenie?

jak leczyć otyłośćChirurgiczne leczenie otyłości proponowane jest chorym ze wskaźnikiem BMI powyżej 40 lub niższym, ale z towarzyszącymi chorobami współistniejącymi, zwłaszcza składowymi zespołu metabolicznego (chirurgiczne leczenie cukrzycy typu B), u których dotychczasowe postępowanie okazało się nieskuteczne.

Przy ocenie wskazań do operacji uwzględnia się najwyższą, osiągniętą przez pacjenta chorego, masę ciała. Ewentualna redukcja masy ciała na drodze leczenia zachowawczego nie jest przeciwwskazaniem do operacji.

Wskazaniem do operacyjnego leczenia otyłości jest również sytuacja, w której chorujący na otyłość olbrzymią uzyskał znaczną redukcję masy ciała w wyniku leczenia zachowawczego, a doszło do ponownego jej zwiększenia (efekt jo-jo).

W stosunku do chorych powyżej 60. roku życia należy brać pod uwagę fakt szczególnej poprawy ich jakości życia po operacji i traktować wskazania do operacji bardzo indywidualnie. Leczenie operacyjne otyłości wśród dzieci i młodzieży jest uzasadnione, przy czym wymaga zachowania szczególnych zasad kwalifikacji i leczenia.

 

Rodzaje wykonywanych operacji

Wszystkie wykonywane operacje odbywają się w technice laparoskopowej.

Operacje restrykcyjne

 • Mankietowa (rękawowa) resekcja żołądka (sleeve gastrektomia)
 • Regulowana przepaska na żołądek (AGB, adjustable gastric band)
 • Plikcja żołądka (plication ventriculi)
 • Pionowa plastyka żołądka (VGB, vertical banded gastroplasty)

Operacje restrykcyjno-wyłączające

 • Ominięcie żołądkowo-jelitowe (gastic bypass)
 • Miniominięcie żołądkowo-jelitowe (mini gastric bypass)
 • Ominięcie dwunastnicy (BPD-DS, biliopancreatic diversion duodenal switch)

Operacje wyłączające:

 • Wyłączenie żółciowo-trzustkowe (BPD, biliopancreatic diversion)

Najczęściej wykonywaną operacją w naszej klinice jest obecnie laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (LSG), która często może być docelową operacją nawet u osób z BMI > 50. O doborze odpowiedniej operacji decydują chirurg bariatra wspólnie z pacjentem, biorąc pod uwagę aktualną wiedzę, doświadczenie zespołu oraz indywidualne preferencje chorego.

Po operacji konieczna jest współpraca ze strony pacjenta z lekarzem prowadzącym oraz w razie potrzeby z dietetykiem i psychologiem, a także lekarzem rodzinnym w miejscu zamieszkania.

Przyjmuje się, że wizyty kontrolne powinny się odbywać: miesiąc, 3 miesiące, 6 i 12 miesięcy po operacji.

 

Diagnostyka operowanego pacjenta

Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu bariatrycznego mają zagwarantowaną pełną diagnostykę przedoperacyjną, w tym:

 • badania laboratoryjne
 • RTG
 • EKG
 • echo serca
 • spirometrię
 • USG brzucha i inne

oraz konsultacje:

 • gastrologiczną
 • dietetyczną
 • psychologiczną
 • kardiologiczną.

Po zabiegu pacjent przechodzi konsultację pooperacyjną.

 


Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na konsultację ze specjalistą, możesz skontaktować się z prywatnym szpitalem Żagiel Med:
tel. 81 44 10 888  |  e-mail: info@zagielmed.pl