Nowa nieoperacyjna metoda leczenia przetoki okołoodbytniczej

20 listopada 2013

Idąc z duchem czasu ŻAGIEL MED proponuje swoim pacjentom nową NIEOPERACYJNĄ METODĘ LECZENIA przetoki okołoodbytniczej (w chwili obecnej najmniej inwazyjną i przyjazną pacjentowi), która nie powoduje uszkodzeń mięśni zwieraczy odbytu.

Skuteczność w/w metody wg. danych klinicznych z piśmiennictwa jest porównywalna z dotychczas stosowanymi metodami leczenia operacyjnego. Zapewnia szanse wyleczenia u około 60% chorych i nie odnotowano istotnych powikłań.

Zaletą metody jest to, iż unika się długotrwałego procesu leczenia po zabiegu operacyjnym, a zabieg można powtarzać.

Przetoka okołoodbytnicza zwana przetoką odbytu jest trudnym do leczenia i uciążliwym schorzeniem. Przetoka okołoodbytnicza to wąski kanał otoczony ziarniną, który swe ujście wewnętrzne ma w odbytnicy lub kanale odbytu, a zewnętrzne - najczęściej - na powierzchni skóry. Przetoka okołoodbytnicza jest przewlekłą formą ropnia okołoodbytniczego.

Zobacz archiwum aktualności