Jak się przygotować?

Co należy zabrać do szpitala?
A. Dokumenty/wyniki badań (należy wykonać na 3- 7 dni przed planowanym zabiegiem):
  • Oznaczenie grupy krwi – *Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – wiarygodny wynik to wyłącznie wynik grupy krwi oparty na dwóch oznaczeniach wykonanych z dwóch próbek krwi pobranych od tego samego pacjenta w różnym czasie.
  • morfologia
  • elektrolity
  • układ krzepnięcia
  • próby wątrobowe
  • kreatynina
  • mocznik
  • RTG klp.
B. Rzeczy osobiste:
  • odzież
  • obuwie na zmianę
C. Leki (jeśli przyjmuje pacjent na stałe).