MASZ PRAWO

12 czerwca 2013

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, 42% spośród przebadanej grupy 1004 osób nie wie, że prawa pacjenta w ogóle istnieją. Tylko 38% spośród tych, którzy słyszeli o prawach pacjenta - czyli zaledwie 19% wszystkich badanych – potrafi jakiekolwiek wymienić. Aż 76% respondentów chciałoby się dowiedzieć więcej o przysługujących im prawach. „Masz prawo” to główne hasło kampanii informacyjno – społecznej skierowanej do mieszkańców województwa lubelskiego.

Deklaracja praw pacjenta wg Żagiel Med skupia się na wartościach zaczerpniętych m.in. z Karty Praw Pacjenta, czyli prawa pacjenta do wiedzy, szacunku, godności, życzliwości oraz komfortu.

Jesteśmy zdania,  że każda osoba odwiedzająca szpital czy też przychodnie ma prawo do zwykłej ludzkiej życzliwości ze strony służb medycznych, a to nic innego jak po prostu:

 • żywe zainteresowanie sytuacją pacjenta,
 • chęć niesienia pomocy, gdy tylko pacjent jej potrzebuje,
 • cierpliwe wysłuchanie opinii pacjenta,
 • udzielanie odpowiedzi na każde postawione pytanie,
 • udzielenie wsparcia przy utrudnieniach ruchowych.
Bronimy osobistej godności pacjenta. Uważamy, że każdy człowiek, tak jak każdego dnia, tak również podczas pobytu w szpitalu, ma prawo do poszanowania jego ,,człowieczeństwa”. Ochrona godności osobistej w naszym rozumieniu to przede wszystkim:

 • poszanowanie prywatności pacjenta,
 • zapewnienie intymności podczas całego procesu leczenia,
 • stworzenie warunków do godnego przeżywania nawet najtrudniejszych chwil,
 • uszanowanie zdania pacjenta,
 • traktowanie pacjenta z powagą.
Uważamy, że pacjent ma ,,prawo wiedzieć wszystko” na temat swojego zdrowia. Ma prawo uzyskać pełną wiedzę na temat:

 • wszelkich możliwych alternatywnych sposobów leczenia,
 • innych placówek mogących zaoferować wsparcie,
 • wskazanych działań profilaktycznych,
 • wszelkich zalecanych badań laboratoryjnych,
 • pełnego procesu leczenia swojej choroby.
Zawsze podkreślamy, że każdy pacjent trafiający do placówki medycznej ma prawo do szacunku rozumianego jako:

 • respektowanie wyborów pacjenta co do proponowanych sposobów leczenia,
 • komunikację opartą na wzajemnym szacunku,
 • szanowanie czasu pacjenta,
 • traktowanie zarówno pacjenta jak i jego bliskich z estymą,
 • poszanowanie sugestii i opinii pacjenta.
Jesteśmy przekonani, że pacjent w placówce medycznej powinien czuć się komfortowo. A oferowany komfort rozumiemy poprzez:

 • profesjonalną, sprawną i empatyczną obsługę medyczną,
 • wsparcie w utrzymaniu jak najlepszej kondycji psychicznej pacjenta,
 • przebywanie w miejscu wygodnym i czystym,
 • respektowanie ograniczeń ruchowych pacjenta,
 • wszelkie udogodnienia organizacyjne skracające pobyt pacjenta w placówce.

Przedstawione hasła to dopiero początek dyskusji na temat wartości, jakie powinna zapewniać służba zdrowia.

Nie stój obok spraw, które kiedyś mogą dotyczyć również Ciebie!

Zabierz głos w naszej debacie! facebook.com/zagielmedpl

Więcej o kampanii...

Zobacz archiwum aktualności